Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2016-08-19

Centra obróbkowe poziome

Gdy producent wymienników ciepła doświadczał częstych przerw w produkcji powodowanych uszkodzeniem łożysk wrzecion w poziomych centrach obróbczych, firma poprosiła NSK o rozwiązanie. Po wszechstronnej analizie, NSK zaleciła zamontowanie swoich uszczelnionych łożysk kulkowych skośnych o wysokiej precyzji, co pomogło zakładowi zaoszczędzić 24.000€ rocznie tylko na kosztach łożysk zamiennych i robocizny.

Po kolejnych awariach, kierownik ds. operacyjnych w zakładzie produkującym wymienniki ciepła poprosił NSK o przeprowadzenie szczegółowej analizy uszkodzeń. W ramach Programu Wartości Dodanej (AIP) NSK eksperci firmy sprawdzili uszkodzone łożyska kulkowe skośne, jak również jakość smaru i warunki pracy
 
Podczas analizy odkryto, że do łożysk dostawało się chłodziwo i metaliczne cząstki – stanowiące produkty uboczne procesu obróbki maszynowej. Rezultatem było obniżenie jakości środka smarnego, co w konsekwencji prowadziło do uszkodzenia samych zespołów łożyskowych.
 
Aby usunąć problem, NSK zaproponowała zastosowanie swoich uszczelnionych łożysk kulkowych skośnych o dużej precyzji, powszechnie stosowanych jako łożyska wrzecion w przemyśle obróbczym. Łożyska te wyposażone są w uszczelki bezstykowe, zaprojektowane tak, aby zapewnić znakomitą odporność na wnikanie zanieczyszczeń bez zwiększania tarcia lub spadku osiągów wrzeciona.

Aby pomóc w przenoszeniu zwiększonych obciążeń osiowych często działających na wrzeciona w poziomych centrach obróbczych, NSK zaleciła także zainstalowanie łożysk o większym kącie działania. W rezultacie zastosowania się do tego zalecenia producent wymienników ciepła był w stanie zwiększyć trwałość łożysk: po zamontowaniu łożysk NSK w trzech ze swoich poziomych centrów obróbczych, trwałość serwisowa łożysk wrzecion zwiększyła się średnio 12-krotnie.

Opierając się na wcześniejszych kosztach wymiany łożysk (oraz kosztach robocizny związanej z instalacją), producent wymienników ciepła osiągnął roczne oszczędności na poziomie 24.000 €, stanowiące bezpośrednią konsekwencję zastosowania uszczelnionych łożysk kulkowych skośnych o wysokiej precyzji produkcji NSK. Ponadto, podana wartość oszczędności nie obejmuje kosztów ponoszonych wcześniej w związku z utratą produkcji lub przestojami.

Oprócz znacząco zwiększonej trwałości serwisowej, łożyska NSK dały klientowi dalsze korzyści w postaci zmniejszenia szumu i drgań w układzie przeniesienia napędu, jak również szybszego montażu w porównaniu z łożyskami standardowymi bez uszczelek.

 

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik