Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT
Typy łożysk w skrócie

Bearing Types

Łożyska kulkowe

W łożyskach kulkowych jako elementy toczne wykorzystywane są kulki. Charakteryzują się one punktowym stykiem kulek i bieżni. Zasadą jest, że łożyska kulkowe obracają się bardzo szybko, ale nie mogą przenosić znacznych obciążeń.

Łożyska kulkowe poprzeczne

Łożyska kulkowe poprzeczne są najczęściej spotykanym rodzajem łożysk tocznych i wykorzystywane są w wielu różnych aplikacjach. Dzięki prostej budowie są łatwe w konserwacji i niewrażliwe na warunki eksploatacyjne.
Oprócz sił promieniowych przenoszą także obciążenia osiowe w obu kierunkach. Ich niski moment sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokich prędkości.  >>

Łożyska kulkowe skośne

Łożyska kulkowe skośne charakteryzują się kątem działania. Oznacza to, że siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem.
Łożyska kulkowe skośne nadają się w związku z tym do pracy przy obciążeniach  mieszanych, w których oprócz obciążeń promieniowych przenoszone są także  duże obciążenia osiowe.   >>

Łożyska kulkowe wahliwe

Łożyska kulkowe wahliwe składają się z dwóch rzędów kulek prowadzonych przez koszyk i dwurzędowej bieżni pierścienia wewnętrznego oraz specjalnie wykonanej sferycznej bieżni pierścienia zewnętrznego, pozwalającej na odchylanie się zespołu pierścienia wewnętrznego i kulek w pierścieniu zewnętrznym. Zapewnia to cechę  pewnej samonastawności łożyska w aplikacji.
Łożyska tego typu są zalecane, gdy pojawia się problem z wyosiowaniem wału i obudowy oraz gdy wał może się uginać. Łożyska kulkowe wahliwe służą przede wszystkim do przyjmowania obciążeń promieniowych.  >>

Łożyska kulkowe wzdłużne

Łożyska kulkowe wzdłużne składają się z dwóch tarczy łożyskowych z bieżniami dla kulek. Łożyska kulkowe wzdłużne służą wyłącznie do przyjmowania obciążeń osiowych w jednym kierunku, co oznacza, że mogą ustalać wał wzdłużnie w jednym kierunku.  >>

Łożyska wałeczkowe

Łożyska wałeczkowe charakteryzują się stykiem liniowym między elementem tocznym a bieżnią. Ten typ styku oznacza, że łożyska wałeczkowe mają wyższą nośność znamionową niż łożyska kulkowe o tym samym rozmiarze, jednakże ich prędkość graniczna jest niższa niż łożysk kulkowych z uwagi na większe tarcie przy styku liniowym.

Łożyska baryłkowe

Łożyska baryłkowe są bardzo wytrzymałe i pracują w oparciu o tę samą zasadę, co łożyska wahliwe, z tym wyjątkiem, że zamiast kulek stosuje się w nich sferyczne wałeczki, co pozwala na przenoszenie dużo wyższych obciążeń. Łożyska takie mogą kompensować niewspółosiowość wału i obudowy.
Łożyska baryłkowe przyjmują duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.​ >>

Łożyska walcowe

Łożyska walcowe wykorzystują styk liniowy pomiędzy elementami tocznymi i bieżniami, optymalizujący rozkład naprężeń w punkcie styku pomiędzy wałeczkiem i bieżnią. Budowa taka oznacza, że łożyska walcowe charakteryzują się bardzo dużą obciążalnością promieniową.
W zależności od budowy, mogą być także w stanie przenosić ograniczone obciążenia osiowe. >>

Łożyska stożkowe

Łożyska stożkowe składają się z bieżni pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego o przekroju stożkowym oraz stożkowych wałeczków ułożonych pomiędzy nimi.
Z uwagi na kąt działania, łożyska stożkowe mogą przenosić wysokie obciążenia promieniowe i osiowe w jednym kierunku.
Łożyska stożkowe często montuje się parami, tak aby przenosić siły osiowe w obu kierunkach. >>

Łożyska igiełkowe

Łożyska igiełkowe to specjalny rodzaj łożysk walcowych, w których zastosowano bardzo długie i cienkie elementy toczne, znane jako igiełki. Stosunek ich średnicy do długości waha się pomiędzy 1:3 i 1:10.  Łożyska igiełkowe charakteryzują się dużą nośność znamionową i przenoszą wyłącznie siły promieniowe.
Łożyska igiełkowe stanowią dobre rozwiązanie w przypadku ograniczonej przestrzeni zabudowy.>>

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik