Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT
Analizując łożysko podczas kontroli okresowej urządzeń, kontroli roboczych lub wymiany części sąsiadujących z łożyskiem należy określić stan łożyska.

Przy ocenie, czy łożysko może być użyte ponownie, czy nie, należy rozważyć następujące zagadnienia: nieprawidłowości i uszkodzenie zlokalizowane na powierzchni tocznej (bieżnia / kulka / wałeczek), powierzchni ślizgowej (czoło wałeczka / obrzeże / kołnierz / koszyk), powierzchni zewnętrznej, na elementach (pierścień / kulka / wałeczek, koszyk) lub na całym łożysku.

Jeżeli w wyniku kontroli ujawnione zostanie uszkodzenie, które uniemożliwiają ponowne użycie łożyska, wówczas łożysko należy wymienić na nowe.

Pliki do pobrania

New Bearing Doctor - Diagnozowanie Problemów Łożyskowych

Obsługa i konserwacja łożysk, Wskaźniki pracy łożysk, Kontrola łożysk, Ślady pracy a stosowane obciążenia, Uszkodzenia łożysk oraz środki zaradcze

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik