Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wszystkie łożyska muszą charakteryzować się niskim tarciem, pracą z minimalnym biciem lub luzem, cichą pracą, niskimi wymaganiami dotyczącymi smarowania, powolnym zużywaniem się i dużą trwałością. Ponadto, różne sektory przemysłu, środowiska pracy i zastosowania mają swoje własne, konkretne wymagania. Są to, między innymi:

  • Bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury bądź duże wahania temperatur
  • Wilgoć
  • Prędkości / prędkości obrotowe
  • Odporność na brud
  • Agresywne środki, takie jak roztwory kwasów i zasad
  • Pyły, takie jak skroplony gaz i pył z obróbki
  • Dopuszczenie do kontaktu z żywnością

Przegląd głównych branży przemysłu dla których dostępne są rozwiązania NSK.

Branże podstawowe, np. przemysł hutniczy i stalowy, papierniczy, energii wiatrowej, wydobywczy, rolnictwo i przemysł cementowy
Branże przetwórcze, np. przemysł spożywczy, petrochemiczny i produkcja pojazdów
Produkcja maszyn i instalacji,  np. silników elektrycznych, dmuchaw, wentylatorów, przekładni, pomp i sprężarek
Sprzęt AGD, np. pralki, wiertarki, zmywarki i komputery

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik