Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

AIP

AIP - potężny zestaw praktycznych narzędzi sprzedażowych firmy NSK - oferuje szeroką gamę rozwiązań technicznych i serwisowych NSK, aby zwiększyć wartość dodaną dla klientów końcowych. Zwiększając niezawodność ich urządzeń, wiedzę techniczną i ogólną rentowność, pomagamy im obniżyć całkowity koszt posiadania.

Dzięki AIP, NSK może usprawnić procesy produkcji i obsługi technicznej u naszych klientów, aby były bardziej zyskowne, oszczędzając pieniądze klientów na każdym etapie procesu i umożliwiając im utrzymanie konkurencyjności na rynku w swojej branży.

Program AIP składa się z pięciu kroków nazywanych Cyklem Wartości:

 

 • Krok 1 – Ocena:

Eksperci NSK odwiedzają Wasze zakłady w celu zebrania odpowiednich danych i zrozumienia wyzwań stojących przed Wami.
 

 • Krok 2 – Zalecenia:

Eksperci NSK czerpią nauki, zdobywają wiedzę i doświadczenie, aby zaproponować rozwiązanie, w tym oczekiwane oszczędności dla klienta.
 

 • Krok 3 – Wdrożenie:

Możemy pomóc w montażu i sprawdzeniu zalecanego przez nas rozwiązania, po czym je dopracować w celu poprawienia jego działania, o ile zajdzie taka potrzeba.
 

 • Krok 4 – Weryfikacja:

Monitorujemy efektywność, aby upewnić się, że oczekiwane wyniki są uzyskiwane.
 

 • Krok 5 – Upowszechnienie:

Po udanym wdrożeniu zbieramy dane, dzielimy się najlepszymi praktykami i staramy się rozszerzyć usługę o nowe zastosowania.

NSK oferuje nie tylko odpowiednie wyroby, ale także kompleksową ofertę usług w celu poprawy wydajności i konkurencyjności. Usługi AIP oparte są na najlepszych praktykach i można je łatwo wykorzystać do Waszych wdrożeń i procesów. Ekspert NSK doradzi Wam w sprawie środków, które można odliczyć od analizowanych wyników i udzieli wsparcia w procesie wdrażania.

Surveys

Przegląd

 • Przegląd zapasów
 • Wizytacja warsztatów/zakładów
 • Mapa procesu
 • Wskazanie zamienników łożysk

>>

Selection

Wybór

 • Analizy aplikacji
 • Wsparcie przy projektowaniu maszyn
 • Konwersja części OEM
 • Diagnostyka

>>

Training

Szkolenie

 • Szkolenia dotyczące produktów
 • Zastosowanie łożysk NSK
 • Szkolenie AIP
 • Szkolenie branżowe/sektorowe

>>

Inspection

Kontrola

 • Analiza stanu łożysk
 • Analiza uszkodzeń łożysk
 • Analiza smarowania
 • Analiza materiałowa i wymiarowa

>>

Świat szybko się zmienia, a nasi partnerzy-dystrybutorzy muszą poszukiwać nowych rynków, pracować efektywniej i wyróżniać się na swoim rynku. Nasz program wartości dodanej AIP to potężne narzędzie wspierające naszych partnerów-dystrybutorów w ich zmaganiach poprzez:

 • Bardziej wnikliwe rozmowy
 • Poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności
 • Zwiększenie rentowności
 • Wzmocnienie partnerstwa i stabilne perspektywy
 • Model biznesowy „pewna przyszłość”

AIP - Doskonalenie Przynosi Zysk dla Dystrybutora

Ponieważ Efektywność Jest Najważniejsza: Doskonalenie Przynosi Zysk

Dzięki AIP użytkownik końcowy może korzystać z niestandardowych rozwiązań pozwalających zdefiniować i oszacować ulepszenia oraz oszczędności poprzez:

 • Zwiększoną efektywność, skuteczność i niezawodność
 • Maksymalizację wydajności
 • Poprawę poziomu bezpieczeństwa
 • Poprawę kwalifikacji pracowników
 • Optymalizację zapasów i uwolnienie kapitału obrotowego
 • Zwiększenie wartości dodanej
 • Kompleksowość usług będącą źródłem sukcesu
 • Zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania

AIP - Doskonalenie Przynosi Zysk dla Użytkownik Końcowych

Ponieważ Efektywność Jest Najważniejsza: Doskonalenie Przynosi Zysk

Globalna wiedza NSK obejmuje wiele branż i sektorów.

Opisy sukcesów naszych najlepszych praktyk mogą służyć jako inspiracja do opracowywania własnych, efektywnych i dochodowych procesów.

Dowiedz się, ile pieniędzy zaoszczędziliśmy dla naszych klientów i kliknij poniżej, aby zobaczyć przykłady najlepszych praktyk w różnych dziedzinach linki do Przykładów Sukcesów.

Obliczanie oszczędności kosztów oraz porównywanie kosztów i korzyści to dwa ważne elementy programu wartości dodanej AIP firmy NSK. Narzędzia te pomagają określić, w jaki sposób poprawić efektywność, zwiększyć niezawodność i ostatecznie zwiększyć rentowność.

Kliknij poniższe łącza, aby uzyskać dostęp do tych narzędzi:  


NSK Cost Saver

NSK Cost Saver

Narzędzie Cost Saver pomaga zidentyfikować wszystkie koszty powiązane z łożyskami, porównując i obliczając całkowite oszczędności.


NSK Cost-Benefit Analysis

NSK Cost-Benefit Analysis

Narzędzie Cost-Benefit Analysis analizuje całkowite koszty konserwacji maszyny i oblicza moment, w którym nastąpi zwrot z inwestycji po wdrożeniu rozwiązań łożyskowych NSK. 

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik