Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wiodące technologie

Cztery kluczowe technologie plus jedna

NSK nieustannie wprowadza innowacyjne technologie i stale poprawia jakość swoich produktów, przyczyniając się do tworzenia bezpieczniejszego, płynniej działającego społeczeństwa oraz do ochrony światowego środowiska, zgodnie z naszą filozofią korporacyjną.

NSK jest światowym liderem w obszarze łożysk, części samochodowych oraz maszyn i części precyzyjnych.

Fundamentem tych obszarów produktowych jest trybologia, inżynieria materiałowa, symulacja numeryczna i mechatronika – cztery kluczowe technologie NSK.

Technologie te uzupełnia i kształtuje inżynieria produkcji, będąca kolejnym atutem NSK.

Systemy i produkty, które opracowaliśmy w oparciu o nasze cztery kluczowe technologie plus technologia inżynierii produkcji przyczyniają się do rozwoju przemysłu i dobrobytu na całym świecie.

W następnych latach NSK będzie kontynuowała swoje prace w zakresie zaawansowanych technologii, zapewniając wysoce funkcjonalne produkty klasy premium, stanowiące odpowiedź na potrzeby rynku.

 

Przegląd techniczny / Technical Insight

Zgromadziliśmy doświadczenie i wiedzę naszych inżynierów w celu opracowania artykułów technicznych na temat osiągów, cech łożysk, materiałów, smarów, zastosowań, elementów łożysk i wielu innych kwestii.

Publikacje te przedstawiają przegląd obszarów problemowych oraz omawiają szczegółowo nasze udoskonalenia i rozważania związane z wyborem łożysk. 

Pogłębiaj swoją wiedzę!

Trybologia (technologia kontroli tarcia)

Smarowanie jest dla łożysk bardzo istotne, gdyż wspiera działanie części podlegających ruchowi obrotowemu i liniowemu. Trybologia, czyli między innymi nauka o smarowaniu, pozostaje priorytetem. Postępy w tej dziedzinie, włączając w to ulepszone formuły smaru i metody obróbki powierzchni, pozwoliły NSK na opracowanie szybszych, ciszej pracujących i bardziej wytrzymałych łożysk mogących wytrzymać największe obciążenia.

Symulacja numeryczna

W ramach rozwoju naszych produktów, symulacje komputerowe odgrywają zasadniczą rolę w tym procesie. Dzięki nim możemy nie tylko oceniać nasze produkty w ekstremalnych warunkach, ale także uzyskać cenne informacje na etapach projektowania i wykańczania produktów.

Inżynieria materiałowa

NSK aktywnie pracuje nad stworzeniem ulepszonej technologii materiałowej koniecznej do podniesienia funkcjonalności i trwałości łożysk. Badania w tej dziedzinie skupiają się na czterech aspektach: projekcie materiału, obróbce cieplnej, ocenie wyników oraz ocenie analitycznej. Innowacyjne technologie główne będące rezultatem tej pracy, stosowane są przy opracowywaniu nowych produktów o podniesionej trwałości i funkcjonalności.

Mechatronika

NSK wykorzystuje technologię opracowywania produktu i produkcji, by stworzyć innowacyjną technologię mechatroniki opartą na połączeniu mechaniki z elektroniką. Kluczowe postępy w tej dziedzinie obejmują technologię dla wysokowydajnych silników, technologię sterowania, wysoce precyzyjną technologię czujnikową, technologie montażu dla zastosowań wymagających wysokich temperatur, dużej gęstości i dużej niezawodności.

Manufacturing Engineering

Contributing to the environment and enhancing safety & security through our Four Core Technologies requires something to breathe life into these technologies. NSK applies AI to its equipment, utilizing IoT, and optimising its overall production framework while it works to realise the creation of smart factories that save on space & energy, and reduce manpower requirements.           

Program STIFF niezawodnie oblicza trwałość łożysk

Od pewnego czasu eksperci zdają sobie sprawę, że przy określaniu trwałości łożysk należy wziąć pod uwagę długą listę różnych obciążeń i czynników. Firma NSK opracowała jednakże ostatnio zoptymalizowane metody i procedury znacząco poprawiające jakość wspomnianych oszacowań. 

Konwencjonalne metody określania trwałości łożyska są oparte na znormalizowanych obliczeniach, zwanych także metodą katalogową. Metody te są określone w normie ISO 281. Parametrami są tu obciążenie łożyska, prędkość obrotowa, obciążalność nominalna i rodzaj łożyska. Wynikową trwałością łożyska jest L10 lub L10h.

Oprócz uwzględnienia powyższych parametrów, opracowany przez firmę NSK program STIFF bierze także pod uwagę dokładną geometrię wewnętrzną łożyska, luz roboczy lub napięcie wstępne, odkształcenie układu łożyskowego wału, strefę obciążenia oraz rozkład obciążeń pomiędzy elementami tocznymi i bieżnią. W modelu tym elementy toczne są dzielone na przekroje. Dla każdego przekroju określana jest zmodyfikowana trwałość referencyjna. Uzyskane wartości są łączone dla każdego przypadku obciążenia z zastosowaniem składowej czasowej. W ten sposób, oprogramowanie dostarcza danych, które umożliwiają przeprowadzenie szybkich analiz parametrycznych. Możliwe jest także szybkie przetestowanie specjalnych korekt łożysk.

Inne procedury

  • Analiza FEM sprawdza rozkład czynników wywołujących naprężenia w elementach łożyska, pomagając zoptymalizować łożyska dla aplikacji niestandardowych
  • Analiza częstotliwości bada hałas generowany przez łożysko w aplikacji. Dostarcza to informacji o właściwościach roboczych łożyska
  • TCOS (Technical Computing On-line Service) to zbiór programów obliczeniowych do analizy i obliczania łożysk on-line, z uwzględnieniem bardzo wielu parametrów

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik