Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Witamy w NSK

Nie wystarczy znaleźć ludzi, którzy posiadają odpowiednią wiedzę, zdolności i potrafią pracować w zespole. Tacy ludzie muszą zostać zintegrowani z działaniami firmy.
Właśnie na tym mają polegać efektywne osiągnięcia Human Resources. Oferowanie ludziom perspektyw kariery oraz wsparcie w ich harmonijnym identyfikowaniu się z firmą stanowi często wyzwanie. Nade wszystko, upewniając się że wszystkie ww. czynniki prowadzą do sukcesu finansowego firmy, jest tym, za czym opowiada się HR NSK.

Podejście NSK

“Podejście NSK” bazuje na 4 wartościach głównych: Szybkości, Obsłudze, Pasji oraz Działaniu Zespołowym.


Wartości te przełożono na zwycięskie zachowania, które napędzają rozwój kierownictwa i zarządzania wynikami.


Szybkość obejmuje wykorzystanie faktów i oceny sytuacji do podejmowania dobrych decyzji w krótkim czasie oraz skupiania się na istotnych celach, monitorowaniu postępu i wykonania wszelkich działań niezbędnych do osiągnięcia sukcesu.


Obsługa obejmuje bliski kontakt z klientami i zrozumienie ich potrzeb, a co za tym idzie zapewnienie im dostaw zgodnie z obietnicą.


Pasja oznacza dążenie do doskonałości, entuzjazm, lojalność i radość.


Działanie Zespołowe oznacza wyznaczenie wyraźnego kierunku, stanowienie wzoru do naśladowania poprzez ustanawianie wysokich standardów i rzucanie wyzwania ludziom w celu zapewnienia rozwoju. Identyfikacja i działanie związane z potrzebą rozwoju również stanowią istotny element.

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik