Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

NSK's Corporate Governance Structure

Zgodnie z nowym prawem dotyczącym instrumentów finansowych i giełdy, uchwalonym w roku 2006, z początkiem roku finansowego rozpoczynającego się w kwietniu 2008 od firm wymaga się wprowadzenia systemów sprawozdawczych z kontroli wewnętrznej. System ten jest japońską wersją amerykańskiej Ustawy Sarbanes-Oxley (SOX) i powszechnie znany jest pod nazwą "J-SOX".

Nowy system wymaga od firm ustanowienia systemu gwarantującego dokładność ich sprawozdań finansowych i informacji podlegających ujawnieniu, a także oceny skuteczności takich systemów. Od kierownictwa oczekuje się przygotowywania i składania rokrocznie sprawozdań z kontroli wewnętrznej.


NSK pracuje globalnie nad opracowaniem wewnętrznych systemów kontroli związanych ze sprawozdawczością finansową, w celu sprawniejszego wdrożenia takich systemów i opracowania mechanizmów oceny. W kwietniu 2006 r. w naszej siedzibie głównej stworzyliśmy Wewnętrzny Zespół ds. Kontroli, którego misją jest udoskonalenie wewnętrznych systemów kontroli i koordynowanie związanych z tym działań w całej Grupie NSK. Ustalono również warunki w siedzibach regionalnych i poszczególnych spółkach Grupy.

Postrzegamy zgodność z wymogami w zakresie sprawozdań z kontroli wewnętrznej jako okazję do dalszego udoskonalania jakości zarządzania w naszej firmie. Dodatkowo, by zagwarantować dokładność naszych sprawozdań finansowych i informacji podlegających ujawnieniu, dokonamy standaryzacji i podniesiemy skuteczność zarządzania i działań grupy spółek w perspektywie globalnej. Uważamy te wysiłki za istotny krok w kierunku realizacji naszego celu, jakim jest stanie się światowym liderem pod względem jakości.

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik