Szukaj
KONTAKT

Wyniki:

50 wyniki

Odlewanie łopatek turbin gazowych

NSK Przykłady Sukcesów - Odlewanie łopatek turbin gazowych: Zaproponowano alternatywny projekt kół wyposażonych w łożyska walcowe o poprawionym uszczelnieniu i smarowaniu.

Poduszki w walcarce walcówki

NSK Przykład Sukcesu - Poduszki w walcarce walcówki: W poduszkach w walcarce walcówki producenta stali zamontowano w nieprawidłowy sposób niewłaściwe podkładki dystansowe. Prowadziło to do awarii i konieczności pilnego, a przez to kosztownego, nabywania łożysk zamiennych.

Walcarka do walcowania na zimno

Branże przemysłu NSK - Walcarka do walcowania na zimno: producent stali doświadczał powtarzających się uszkodzeń łożysk w walcarce do walcowania na zimno. Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę aplikacji i odkryli, że silne zanieczyszczenie miejsca pracy prowadziło do nieoczekiwanych awarii.

Zasuwa obrotowa do węgla

NSK Przemysł - Zasuwa obrotowa do węgla: wkładka łożyskowa RHP HLT z obudową żeliwną Self-Lube FC generuje znaczące oszczędności

Przekładnia zwijarki

Branże przemysłu NSK – Przekładnia zwijarki: właściciel stalowni planował zamontowanie po raz pierwszy łożysk NSK w dużej przekładni maszyny zwijającej blachę w walcowni na zimno.

Wentylator odpylający

NSK Przemysł - Wentylator odpylający: producent stali doświadczał regularnych awarii w swoim zakładzie przygotowywania rud. Instalacja wyposażona była w zespoły łożyskowe z oprawami zainstalowane na wale 60 mm, obracającym się z prędkością około 1485 obr./min.

Walcarka pielgrzymowa

NSK Branże przemysłu - Walcarka pielgrzymowa: NSK zaproponowała specjalne łożyska baryłkowe o zoptymalizowanej budowie wewnętrznej, wykonane ze stali STF (Super Tough).

Piła do cięcia na zimno rur stalowych

Branże przemysłu NSK - Piła do cięcia na zimno rur stalowych: brak awarii po 12 miesiącach pracy dzięki wymianie na zespół do podpierania śrub kulowych NSK

Prowadniki drutu

NSK Branże przemysłu - Prowadniki drutu: : NSK zbadała sytuację u francuskiego producenta drutu, który doświadczał częstych uszkodzeń produktu końcowego na skutek awarii łożysk w prowadnikach drutu

Wentylator recyrkulacyjny

NSK Przemysł - Wentylator recyrkulacyjny: znaczna oszczędność kosztów dzięki braku konieczności chłodzenia sprężonym powietrzem.

Produkcja drutu

NSK Przemysł - Produkcja drutu: NSK zaproponowała próbę z zastosowaniem specjalnie dobranego smaru litowego oraz łożysk walcowych dwurzędowych uszczelnionych

Zawór obrotowy

Przykłady sukcesu NSK – zawór obrotowy: NSK zaleca specjalną wkładkę łożyskową HLT z żeliwną obudową FC Self-Lube oraz specjalną izolującą cieplnie podkładką dystansową.

Walcarka do walcowania na gorąco

NSK Przykłady Sukcesów - Walcarka do walcowania na gorąco - Trwałość łożysk wykorzystywanych w maszynach w hiszpańskiej stalowni była dużo gorsza od pożądanej. Nieoczekiwane uszkodzenia łożysk powodowały przestoje w produkcji, pociągające za sobą straty czasu i pieniędzy.

Przenośnik chłodzący

NSK Industries - Przenośnik chłodzący: łożyska NSK Molded-Oil ze stali nierdzewnej wytrzymały 12 miesięcy pracy bez awarii

Maszyna do odlewania ciągłego

Branże przemysłu NSK – maszyna do odlewania ciągłego: Producent stali doświadczał problemów z maszyną do odlewania ciągłego profili stalowych. Trwałość łożysk walcowych zamontowanych w walcach wynosiła od jednego do dwóch miesięcy.

Przenośnik belkowy do przenoszenia materiału

NSK Przykład Sukcesu - Przenośnik belkowy do przenoszenia materiału: W stalowni materiał w postaci prętów jest przenoszony przez przenośnik belkowy i jednocześnie schładza się. W przenośniku tym zastosowano proste łożyska ślizgowe, które ulegały uszkodzeniu około 6 razy w roku.

Walcarka do blach grubych

Branże przemysłu NSK - Walcarka do blach grubych: łożyska stożkowe czterorzędowe Sealed-Clean (uszczelnione-czyste) NSK zmniejszyły koszty smaru i czas konserwacji.

Linia do wyżarzania ciągłego

Branże przemysłu NSK - Linia technologiczna wyżarzania ciągłego: inżynierowie NSK odkryli, że typ łożyska i uszczelnienie były niewłaściwe dla aplikacji

Maszyna do produkcji rur stalowych

NSK przykład sukcesu - Maszyna do produkcji rur stalowych. Ważny producent materiałów stalowych (taśm i rur) napotykał problemy dotyczące łożysk standardowych, zainstalowanych w sekcji spawającej maszyny do produkcji rur stalowych.

Maszyny do odlewania ciaglego

NSK Branże przemysłu - Maszyna do odlewania ciągłego: producent stali uzyskał znaczące oszczędności dzięki łożyskom baryłkowym SWR produkcji NSK

Zgoda

NSK korzysta z usług stron trzecich, które pomagają nam ulepszać naszą stronę internetową i wyświetlać bardziej interesujące treści. Aby korzystać z tych usług, potrzebujemy Twojej zgody. Może ona zostać odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć tutaj Link do polityki prywatności.