Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Duży producent stali chciał wydłużyć okresy wymiany łożysk stożkowych czterorzędowych wykorzystywanych w walcarce do walcowania na gorąco. Z uwagi na trudne warunki pracy standardowe łożyska osiągały trwałość 1.400 godzin. Głównym celem było zmniejszenie wydatków związanych z zakupem łożysk oraz kosztów wymiany i konserwacji łożysk.
NSK sprawdziła zespoły łożyskowe i warunki ich pracy. W rezultacie, do testów dostarczono nowe łożyska czterorzędowe o zmienionej konstrukcji wewnętrznej i kącie działania. Trwałość nowych łożysk wzrosła do 2.200 godzin.

Kluczowe fakty

 • Łożyska stożkowe czterorzędowe

 • Częste zatrzymania linii

 • Rozwiązanie NSK: zmieniona konstrukcja wewnętrzna łożysk

 • Większa trwałość

 • Rzadsze przestoje

 • Oszczędności związane z kosztem łożysk i prac konserwacyjnych

 • Sekcja wykańczająca w walcarce do walcowania na gorąco
TRB
 • Łożysko stożkowe czterorzędowe NSK

Proponowane rozwiązania

 • Inżynierowie NSK skontrolowali maszynę i warunki pracy

 • Analiza pokazała, że istniejące rozwiązanie łożyskowe było niewłaściwe dla aplikacji

 • NSK zaleciła dodatkową zmianę konstrukcji wewnętrznej łożyska, dostosowującą łożysko do pracy w trudnych warunkach – zmieniono kąt działania.

 • Przeprowadzono szkolenie dotyczące przyczyn awarii i zapobiegania podobnym problemom

 • Klient odniósł korzyść w postaci zwiększonej trwałości łożysk oraz zmniejszenia kosztów utrzymania ruchu

Cechy produktu

 • Technologia materiałowa stali

 • Specjalna technologia obróbki cieplnej NSK

 • Technologia projektowa optymalnego składu chemicznego

 • Trwałość łożysk zwiększona trzykrotnie w porównaniu do łożysk standardowych

 • Zmniejszenie wtrąceń niemetalicznych na powierzchni bieżni powstrzymujące powstawanie pęknięć na powierzchni

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszty wymiany łożysk € 432.000 Koszty wymiany łożysk € 288.000
Dodatkowe koszty utrzymania ruchu w porównaniu z rozwiązaniem NSK € 10.000 Zmniejszony czas konserwacji i brak dodatkowych kosztów € 0
Koszt całkowity € 442 000 € 288 000

Numer ref:SS-PL-33002