Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Ostrzeżenie

Prosimy o używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Wymagania dotyczące konkretnych modeli można znaleźć w instrukcji montażu wydanej przez producenta samochodu.

W tym filmie koncentrujemy się na piastach pierwszej generacji, bez uszczelki magnetycznej. Pokazany tu przykład to łożysko koła przedniego samochodu Toyota Corolla rocznik 2006.

Wymontowywanie zwrotnicy z samochodu (1:00)

 

 • Zdejmij kołpak z felgi i odkręć koło.
 • Zdemontuj zacisk hamulcowy.
 • Ostrożnie zawieś zacisk hamulcowy poza obszarem pracy.
 • Jeżeli tarcza hamulcowa nie daje się ściągnąć, wkręć śrubę w odsłonięty gwintowany otwór w tarczy i zdemontuj tarczę.

Wymiana łożyska koła - Jeżeli tarcza hamulcowa nie daje się ściągnąć, wkręć śrubę w odsłonięty gwintowany otwór w tarczy i zdemontuj tarczę.

Tip: Lepiej nie używać klucza udarowego, aby uniknąć uszkodzenia półosi.

 • Rozegnij zaklepaną część nakrętki blokującej za pomocą śrubokręta lub podobnego narzędzia.
 • Odkręć i zdejmij nakrętkę półosi.
 • Lekko nakręć nakrętkę, tak aby ustawić ją równo z końcem półosi.

Wymiana łożyska koła - Lekko nakręć nakrętkę, tak aby ustawić ją równo z końcem półosi.

Tip: Pomoże to zapobiec uszkodzeniu gwintu półosi i jest także powodem, dla którego należy wymienić nakrętkę.

 • Zdemontuj czujnik prędkości koła.
 • Aby zdemontować przegub drążka kierowniczego, najpierw wyciągnij zawleczkę.
 • Odkręć nakrętkę przegubu.

Wymiana łożyska koła - Odkręć nakrętkę przegubu.

Tip: Jeżeli nakrętka kręci się razem z przegubem, wciśnij przegub głębiej w ramię zwrotnicy. Pozwoli to na odkręcenie nakrętki.

 • Przegub na końcu drążka kierowniczego jest często bardzo mocno zamocowany do zwrotnicy.
 • Należy użyć specjalnego narzędzia, uderzając go ostrożnie z góry, tak aby nie uszkodzić gwintów.

Wymiana łożyska koła - Należy użyć specjalnego narzędzia, uderzając go ostrożnie z góry, tak aby nie uszkodzić gwintów.

Tip: Jeżeli nie masz specjalnego narzędzia, takiego jak pokazane na filmie, nie uderzaj młotkiem bezpośrednio w przegub. Aby poluzować i zdemontować przegub, uderzaj lekko w ramię zwrotnicy.

 • Odkręć i zdemontuj śruby mocujące zwrotnicę do zawieszenia. Teraz możesz zdemontować zwrotnicę.

Wymontowywanie łożyska ze zwrotnicy (3:25)

 

 • Włóż łom lub podobne narzędzie do szczeliny, aby zapobiec odkształceniu osłony przeciwkurzowej podczas demontażu piasty osi przedniej.
 • Połóż zwrotnicę poziomo na przedmiocie, który będzie stanowił dla niej oparcie, umieść odpowiednie narzędzie na powierzchni końcowej piasty i zdemontuj piastę.
 • Wymontuj pierścień osadczy sprężynujący ze zwrotnicy.
 • Zdemontuj osłonę przeciwkurzową.
 • Teraz należy wymontować z piasty pierścień wewnętrzny łożyska. Włóż przekładkę w szczelinę pomiędzy powierzchnią czołową pierścienia wewnętrznego i piastą.

Wymiana łożyska koła - Włóż przekładkę w szczelinę pomiędzy powierzchnią czołową pierścienia wewnętrznego i piastą.

Tip: Aby przeprowadzić demontaż bezpiecznie, upewnij się, że przekładka styka się z powierzchnią czołową pierścienia wewnętrznego na wystarczająco dużej powierzchni.

 • Ściągnij pierścień wewnętrzny.
 • Można także użyć prasy hydraulicznej.

Wymiana łożyska koła - Zachowaj pierścień wewnętrzny, ponieważ przyda się przy wyciskaniu łożyska w następnym kroku.

Tip: Zachowaj pierścień wewnętrzny, ponieważ przyda się przy wyciskaniu łożyska w następnym kroku.

 • Upewnij się, że zwrotnica jest dobrze podparta i że łożysko ustawione jest w pozycji pionowej.
 • Włóż z powrotem zdemontowany pierścień zewnętrzny.
 • Upewnij się, że średnica zewnętrzna specjalnego narzędzia odpowiada średnicy pierścienia wewnętrznego łożyska.
 • Wyciśnij łożysko ze zwrotnicy.
 • Zawsze sprawdź, czy otwór w zwrotnicy i półoś nie są uszkodzone.

Wymiana łożyska koła - Wyczyść zdemontowane części za pomocą środka czyszczącego.

Tip: Wyczyszczenie części przed montażem, sprawia, że montaż jest mniej problematyczny i pozwala na uniknięcia przedwczesnej awarii.

 • Wyczyść zdemontowane części za pomocą środka czyszczącego.

Montaż nowego łożyska w zwrotnicy (5:27)

 

Tip: Łożysko wyjmij z opakowania ochronnego bezpośrednio przed montażem.

 • Pozwoli to na uniknięcie wniknięcia zanieczyszczeń do łożyska i przedwczesnego uszkodzenia łożyska.
 • Użyj odpowiedniego narzędzia, które będzie się stykać wyłącznie z powierzchnią czołową pierścienia zewnętrznego.

Tip: Średnica zewnętrzna narzędzia < średnica zewnętrzna łożyska.

 • Ważne jest, aby oś otworu łożyska i otworu zwrotnicy pokrywały się i aby łożysko było wciskane do zwrotnicy pionowo.

Wymiana łożyska koła - Przy montażu łożyska nigdy nie należy wywierać nacisku na pierścień wewnętrzny.

Tip: Przy montażu łożyska nigdy nie należy wywierać nacisku na pierścień wewnętrzny.

 • Upewnij się, że łożysko nie jest przechylone i wciskaj je, dopóki nie zostanie poprawnie osadzone.
 • Zamontuj nowy pierścień osadczy sprężynujący.
 • Zamontuj osłonę przeciwkurzową do zwrotnicy.
 • Ustaw i podeprzyj piastę tak, aby półoś była ustawiona pionowo.
 • Używając odpowiedniego narzędzia naciśnij na powierzchnię  czołową pierścienia wewnętrznego.
 • Wciskaj łożysko do momentu, aż zostanie osadzone we wskazanym miejscu.

Montaż zwrotnicy (7:00)

 

 • Ponowny montaż stanowi odwrócenie procesu demontażu.
 • Ponowne zamontowanie zwrotnicy do wahacza przedniego dolnego i drążka.

Wymiana łożyska koła - Momenty dokręcania mogą znacznie różnić się w zależności od modelu samochodu, dlatego sprawdź wartości podane przez producenta.

Tip: Momenty dokręcania mogą znacznie różnić się w zależności od modelu samochodu, dlatego sprawdź wartości podane przez producenta.

 • Zamontuj czujnik prędkości.
 • Zamontuj przegub do końcówki drążka kierowniczego.
 • Dokręć nakrętkę wskazanym momentem.

Wymiana łożyska koła - Jeżeli nakrętka kręci się razem z przegubem, wciśnij przegub głębiej w ramię zwrotnicy. Pozwoli to na odkręcenie nakrętki.

Tip: Jeżeli nakrętka kręci się razem z przegubem, wciśnij przegub głębiej w ramię zwrotnicy. Pozwoli to na odkręcenie nakrętki.

 • Włóż zawleczkę. Upewnij się, że użyłeś nowej zawleczki.
 • Po dokręceniu nakrętki ręką dokręcaj ją dalej kluczem, aby zapewnić właściwe osadzenie półosi napędowej.
 • Nakrętka zostanie ostatecznie dokręcona właściwym momentem po opuszczeniu samochodu na ziemię.

Tip: Użycie klucza udarowego może spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych przegubu.

 • Zamontuj tarczę hamulcową i zacisk hamulca.

Wymiana łożyska koła - Upewnij się, że przewód hamulcowy nie jest skręcony lub uszkodzony.

Tip: Upewnij się, że przewód hamulcowy nie jest skręcony lub uszkodzony.

 • Zamontuj koło i opuść samochód.
 • Po opuszczeniu samochodu dokręć nakrętkę półosi napędowej momentem wskazanym przez producenta.
 • Zaklep nakrętkę w rowku półosi.

Tip:

 • Momenty dokręcania śrub i procedury są różne w zależności od tego, czy felga jest wykonana ze stopów lekkich czy ze stali. Prosimy o dokładne przestrzeganie instrukcji producenta.
 • Przed rozpoczęciem jazdy kilkukrotnie naciśnij pedał hamulca, aby upewnić się, że klocki hamulcowe dociskane są do tarczy hamulcowej.
 • Ponieważ procedura obejmowała demontaż elementów zawieszenia, zaleca się sprawdzenie geometrii układu kierowniczego.

NSK ProKIT -  Zestaw łożyska piasty kóła

ProKIT jest ofertą NSK dla niezależnego rynku motoryzacyjnych części zamiennych. Zestawy NSK ProKIT zawierają wszystkie części niezbędne przy wymianie piast kół >>