Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Narzędzia mechaniczne

>>

Narzędzia hydrauliczne

>>

Nagrzewnice indukcyjne

>>

Dlaczego poprawny montaż i demontaż są tak istotne?

Prawie 20% wszystkich problemów związanych z łożyskami spowodowanych jest przez niewłaściwe techniki montażu.

Łożyska są kluczowym elementem wszystkich poruszających się maszyn i dla zapewnienia realizacji swojego pełnego potencjału wymagają uważnego zamontowania. Łożyska należy poprawnie zamontować zarówno na wale, jak i w obudowie. Montaż łożysk wymaga specjalnych narzędzi, pozwalających na zastosowanie niezbędnej siły we właściwym miejscu lub nagrzanie elementów w celu ich złożenia. Aspekty te nie zawsze są uwzględniane, co prowadzi do uszkadzania łożysk podczas procesu montażu lub demontażu. Uszkodzenia te mogą oznaczać zarówno wgniecenia bieżni łożyska, jak i deformacje uszczelnień lub nawet pęknięcie pierścienia łożyska. Podobnie jest przy demontażu, gdzie uszkodzenie łożyska i elementów go otaczających może być kosztowne i powodować problemy przy kolejnym montażu. Niezależnie od rodzaju uszkodzenia pewne jest, że łożysko nie osiągnie zakładanej trwałości, co z kolei doprowadzić do przedwczesnej awarii maszyny i wysokich kosztów konserwacji.

 Aby umożliwić unikanie tych problemów, NSK oferuje pełny asortyment specjalistycznych narzędzi zapewniających montaż i demontaż łożysk bez uszkodzeń. Uzupełnieniem są kursy szkoleniowe NSK, uczące najlepszych praktyk związanych z używaniem tych narzędzi i pomagające inżynierom w opracowywaniu bezpiecznych i wydajnych procedur montażu.

Pasowanie ciasne

Większość łożysk montuję się z ciasnym pasowaniem na wale lub w obudowie (w pewnych przypadkach ciasne pasowanie jest stosowane dla obydwóch pierścieni).

Nieprawidłowy montaż

Podczas montowania łożyska tocznego na zimno należy upewnić się, że siły montażowe są zawsze przykładane do pierścienia pasowanego ciasno. Siły montażowe nigdy nie powinny być przenoszone przez elementy toczne. Przyłożenie siły do niewłaściwego pierścienia łożyska może spowodować uszkodzenie bieżni.

Prawidłowy montaż

Niebezpieczeństwo uszkodzenia bieżni można zminimalizować stosując specjalne narzędzia montażowe zaprojektowane przez NSK. Uszkodzeniom bieżni można zapobiec stosując właściwe narzędzia.

Broszura dotycząca narzędzi montażowych

>>

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik