Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Aby ułatwić zlokalizowanie i identyfikację problemów oraz wskazać sposoby unikania problemów z łożyskami, stworzyliśmy odpowienie narzędzie techniczne - Wykrywanie i usuwanie problemów.

  • Zanieczyszczenia łożysk
  • Niewspółosiowość łożysk
  • Moment obciążenia łożysk
  • Obciążenia promieniowe i osiowe
  • Niewystarczające smarowanie
  • Postępowanie z łożyskami

Jeżeli łożysko toczne ulegnie uszkodzeniu podczas pracy maszyny, wnętrze maszyny lub wyposażenie może się zatrzeć lub przestać działać. Ponieważ przyczyną problemów jest przedwczesne lub niespodziewane uszkodzenie łożysk, bardzo ważne jest, o ile to możliw, określenie i przewidzenie uszkodzenia zanim ono się zdarzy, a więc powinny być zastosowane pomiary profilaktyczne.

Często przyczynę stanowi niewystarczające smarowanie, niewłaściwa obsługa, niewłaściwy dobór łożyska lub niewystarczająca kontrola wału czy obudowy.

Zwykle przyczyna może być określona, wziąwszy pod uwagę pracę łożyska przed uszkodzeniem, poprzez zbadanie warunków smarowania oraz warunków montażu, a także poprzez uważne obserwowanie uszkodzenia samego łożyska, co pomoże określić przyczyny uszkodzeń łożyska i pozwoli zastosować środki zaradcze zapobiegające podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Więcej o wykrywaniu i usuwaniu problemów w:
Uszkodzenia według ich rodzaju 
Uszkodzenia według miejsca ich wystąpienia 
Uszkodzenia według śladów obciążenia/styku

Wykrywanie i usuwanie problemów (Bearing Doctor)

Pliki do pobrania

New Bearing Doctor - Diagnozowanie Problemów Łożyskowych

Obsługa i konserwacja łożysk, Wskaźniki pracy łożysk, Kontrola łożysk, Ślady pracy a stosowane obciążenia, Uszkodzenia łożysk oraz środki zaradcze

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik