Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT
Opis uszkodzenia   Możliwe przyczyny​ Środki zaradcze​
Silne tarcie spowodowało poważne zużycie  na powierzchni styku bieżni
  • Niedostateczne smarowanie
  • Wniknięcie zanieczyszczeń
  • Niedokładny montaż (niewspółosiowość)
  • Zmienić środek smarny lub metodę smarowania
  • Poprawić szczelność
  • Usunąć niewspółosiowość 

 

Zużycie 1

Część: Kulkowa nakrętka toczna
Symptom: Poważne zużycie wywołane silnym tarciem
Przyczyna: Poważne zużycie spowodowane całkowitym zmyciem smaru z kulkowej nakrętki tocznej podczas przeglądu śruby kulowej

Zużycie 2

Część: Trzpień śruby
Symptom: Poważne zużycie wywołane silnym tarciem
Przyczyna: Nietypowe zużycie spowodowane zanieczyszczeniem drobinami żelaza

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik