Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT
Opis uszkodzenia Możliwa przyczyna​ Środki zaradcze​
Korozja cierna to rodzaj zużycia powodowany względnym, powtarzalnym tarciem o niewielkiej amplitudzie pomiędzy stykającymi się powierzchniami. Nazywa się korozją cierną ze względu na czerwono-brązowe lub czarne cząsteczki, które pojawiają się pomiędzy stykającymi się powierzchniami kulek i bieżni.
  • Całkowicie wyschnięty smar na powierzchni styku ze względu na oscylację o małej amplitudzie.
  • Zastosowanie smaru przeciw korozji ciernej  (właściwe smarowanie)
  • Rozprowadzenie smar po powierzchniach styku długimi ruchami gładzącymi w określonych odstępach czasowych (np.: raz na każde 5000 cykli)

 

Kliknij zdjęcie, aby je powiększyć

Korozja cierna

Część: Korozja cierna na bieżni szyny
Symptom: Całkowite wyschnięcie smaru na powierzchni styku
Przyczyna: Korozja cierna wywołana niedostatecznym smarowaniem powierzchni styku kulki ze względu na względne, powtarzalne tarcie ruchem o małej amplitudzie (oscylację) pomiędzy powierzchniami styku.

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik