Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Ochrona marki – powstrzymanie podrabiania

Brand Protection - Counterfeit Bearings & boxes

Czy kupujesz i otrzymujesz oryginalne produkty NSK?

Większość użytkowników końcowych, którzy otrzymują podrabiane łożyska, uważa, że zakupili produkty oryginalne. Ponieważ nie są oni „ekspertami” od łożysk, wskazanie różnicy pomiędzy produktami podrobionymi i oryginalnymi w momencie dostawy jest dla nich bardzo trudne.

Prawdopodobieństwo, że użytkownicy końcowi otrzymają produkt podrabiany, rośnie w wyniku zlecenia napraw urządzeń wirujących, takich jak silnik elektryczne, pompy, przekładnie i wentylatory podwykonawcom.

O ile podwykonawcy nie zostaną sprawdzeni pod kątem świadomości ryzyka i stosowania odpowiednich środków kontrolnych, mogą nieświadomie nabyć i zainstalować podrabiane łożyska podczas naprawy lub remontu.

Skąd pochodzą podróbki?

Podrabiane łożyska pochodzą zazwyczaj od dostawców z krajów o niskich kosztach produkcji i niskim poziomie ochrony własności intelektualnej.

Dostawcy ci używają materiałów niskiej klasy, które są często obrabiane na starych maszynach obsługiwanych przez operatorów zarabiających minimalne wynagrodzenie. Nie jest to dobra kombinacja, gdy użytkownicy oczekują produktu o wysokiej jakości.

Podrobione łożyska są pakowane w opakowania zaprojektowane tak, aby przypominały opakowania używane przez producentów oryginałów i aby ukrywać nieautentyczność produktu – oszukując nabywców i użytkowników końcowych.

Brand Protection - Counterfeit Bearings & Machines

Jakie ryzyko powodują podrabiane produkty?

Kupowanie łożysk o niskiej jakości rodzi wzrost kosztów utrzymania ruchu oraz koszty związane ze stratami produkcyjnymi, wynikające z przedwczesnych uszkodzeń łożysk. W konsekwencji, użytkownicy końcowi muszą wydawać więcej na zakup łożysk zamiennych i muszą je kupować częściej. Czasami, w zależności od zastosowania, łożyska stanowią komponenty o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa, tak jak w przypadku samolotów, pociągów lub urządzeń medycznych. W tych przypadkach kupowanie tanich produktów może prowadzić do problemów z niezawodnością i wyższych kosztów. Użytkownicy końcowi powinni być przygotowani na zapłacenie więcej za produkty o jakości premium, wsparcie techniczne i serwis posprzedażowy. Podrabiane łożyska to niebezpieczeństwo, wyższe koszty i zawodność.

Jakie są cechy charakterystyczne podrabianych łożysk?

 • Nierównomierna jakość
 • Wysokie ryzyko awarii
 • Wysokie ryzyko przestoju i uszkodzenia maszyny
 • Zwiększone koszty technologiczne i koszty utrzymania ruchu
 • Źródła produktów i komponentów nie podlegają żadnym regulacjom
 • Brak wsparcia technicznego
 • Brak prac rozwojowych dotyczących materiałów
 • Brak gwarancji czystości materiałów, materiały o mniejszej trwałości
 • Brak prac rozwojowych dotyczących obróbki cieplnej, przez co parametry materiału są gorsze
 • Parametry nie spełniają wymagań oryginalnej specyfikacji NSK

W jaki sposób NSK walczy z problemem podrabiania produktów?Chronimy naszych klientów

 • Chronimy życie i majątek oraz zapewniamy niezawodność maszyn
 • Promujemy sieci autoryzowanych dealerów
 • Wykluczamy nielegalne podmioty z rynku poprzez podnoszenie świadomości

Powstrzymujemy fałszerzy

 • Eliminujemy syndykaty fałszujące produkty
 • Przerywamy operacje produkcyjne i kanały dystrybucji fałszerzy
 • Prowadzimy działania prawne przeciwko źródłom podrabianych produktów

Promujemy wartość marki NSK

 • Podkreślamy rzeczywistą wartość i doceniamy autoryzowaną dystrybucję
 • Prowadzimy działania mające na celu ochronę marek i własności intelektualnej
 • Prowadzimy programy edukacyjne dla dealerów i współpracowników


Współpracujemy z chińskimi władzami

 • Współpracujemy przy kontrolach prowadzonych przez centralne i lokalne organy publiczne oraz w procesach sądowych
 • Zapobiegamy napływowi podróbek poprzez współpracę z organami celnymi i organami kontroli granicznej w krajach, w których koncentruje się handel podróbkami
Kupuj tylko w rzetelnych, autoryzowanych kanałach sprzedaży  

 • Uważnie wybrani i skrupulatnie monitorowani, autoryzowani dystrybutorzy NSK są profesjonalni, posiadają odpowiednią wiedzę i są skupieni na obsłudze.
 • Autoryzowany dystrybutor NSK nigdy nie dostarczy sfałszowanych lub podrobionych produktów NSK.
 • Wsparcie techniczne i inżynieryjne jest dostępne wyłącznie poprzez autoryzowanych dystrybutorów.
 • Upewnij się, że dystrybutor,  u którego masz zamiar dokonać zakupu, jest autoryzowanym dystrybutorem NSK.
 • Posiadając duże zapasy produktów NSK i RHP oraz nieograniczony dostęp do całości oferty, dostarczają zamówione oryginalne produkty szybko i niezawodnie – jak również usługi od zarządzania zapasami po wiedzę dotyczącą produktów i zastosowań oraz doradztwo techniczne i wsparcie oparte na zasadzie całościowej oceny kosztów.
 • Każdy autoryzowany dystrybutor NSK jest elementem trójstronnego partnerstwa (producent – dystrybutor – użytkownik końcowy) zapewniającego spokój ducha płynący z pełnego poświęcenia globalnego i lokalnego sojuszu.
 • Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące autentyczności otrzymanych łożysk NSK, skontaktuj się z lokalnym zespołem NSK w celu ich weryfikacji.

  Partnerstwo z Autoryzowanymi Dystrybutorami i Dealerami - znajdź lokalny kontakt

Insights

Oświadczenie dotyczące Polityki Jakości NSK Europe

System oparty jest na ISO 9001 oraz na specyficznych wymaganiach klienta, łącznie z  IATF 16949, wyznaczającym zakres w ramach którego ustala się cele firmy i dokonuje się ich przeglądu poprzez nasz proces realizacji polityki.

Wszystkie eurpejskie jednostki posiadają Certyfikat ISO 9001:2015.

Wszystkie operacje w branży motoryzacyjnej posiadają Certyfikat IATF 16949:2016.

Wszystkie Certyfikaty Jakości NSK: Certyfikaty na świecie

Ryzyko Zakupu Podrabianych Lozysk I Jak Go Uniknac

Podrabianie łożysk to problem globalny i na wszystkich rynkach istnieje duże ryzyko nabycia takich produktów o niskiej jakości.

Jako wiodący producent łożysk o najwyższej jakości, NSK koncentruje się na wyeliminowaniu tego problemu – problemu, który ostatecznie prowadzi do zwiększania kosztów ponoszonych przez użytkowników, podwyższania ryzyka i obniżania niezawodności maszyn na skutek częstszych uszkodzeń łożysk.

W tej publikacji przyjrzymy się pochodzeniu podróbek, różnym ich rodzajom, zagrożeniom związanym z ich zakupem oraz sposobami zabezpieczenia się przed nabyciem i otrzymaniem podrabianych łożysk. Wyjaśnimy także działania NSK mające na celu powstrzymanie producentów tych wyjątkowo niebezpiecznych produktów.

Plik do pobrania

 

Podrabienie... Nie fałszuj!

NSK sprzymierzyło się ze Światowym Stowarzyszeniem Producentów Łożysk (World Bearing Association – WBA) wraz z innymi producentami łożysk w celu walki z podrabianiem. WBA, będące niedochodowym stowarzyszeniem przemysłowym nieposiadającym odrębnej osobowości prawnej, stworzyło Komitet Zwalczania Fałszerstw (Anti-Counterfeiting Committee). Komitet ten ma za zadanie zajmować się kwestią podrabiania markowych łożysk i pomagać funkcjonariuszom organów ścigania w zwalczaniu fałszerstw.

Technical Insight - Podrabienie... Nie fałszuj

 

Aplikacje i narzędzia

NSK współpracuje ściśle z WBA (World Bearing Association), JBIA (Japan Bearing Industry Association) i władzami na całym świecie, aby egzekwować przepisy dotyczące towarów podrabianych oraz eliminować podrabiane łożyska – teraz również dzięki aplikacji.

Aplikacja NSK Verify

NSK opracowała bezpłatną aplikację umożliwiającą klientom ocenę autentyczności łożysk obrabiarek, dzięki zeskanowaniu za pomocą smartfonu unikatowego kodu kreskowego 2D znajdującego się na opakowaniu.  

Skanowanie kodów kreskowych 2D,  wydrukowanych na opakowaniach łożysk NSK, umożliwia ocenę autentyczność łożysk i uzyskanie dostępu do raportów inspekcji online.

Aplikacja umożliwia łatwiejszą automatyzację fabryki i zarządzanie IT zakładem. Eksport kluczowych informacji w formacie CSV i PDF umożliwia klientom śledzenie historii użytkowania, poprawę identyfikowalności produktu, a nawet upraszcza dobór łożysk.

* Uwaga: Obecnie dotyczy to tylko łożysk oznaczonych literą „N” w prawym dolnym rogu kodu kreskowego 2D.


Dokumentacja Aplikacji NSK Verify

WBA uwierzytelnianie łożysk

WBA uwierzytelnianie łożysk

Aplikacja WBA (World Bearing Association) pomaga rozpoznać podrabiane łożyska, chronić pracowników, sprzęt i reputację

Pliki do pobrania

NSK Europe Reach Declaration

PDF

144.5 kB

REACH Regulation 1907/2006

Notification of SVHC’s in NSK product

PDF

157 kB

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik