Szukaj
KONTAKT

Środowisko naturalne

NSK - Polityka ochrony środowiska 

FILOZOFIA KORPORACYJNA

Nasze zaangażowanie w zarządzanie z uwzględnieniem środowiska naturalnego stanowi podstawę naszego istnienia i naszych celów. Zdecydowanie podejmujemy niezależne i stanowcze działania, mające na celu zorientowanie społeczeństwa na recykling.


1. Zapobieganie globalnemu ociepleniu
Aktywnie wspieramy wysiłki na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu poprzez opracowywanie technologii oraz procesów produkcyjnych przyjaznych środowisku.

2. Redukcja negatywnego oddziaływania na środowisko
Ustanawiamy i stałe ulepszamy nasze systemy zarządzania środowiskiem oraz systemy zarządzania substancjami chemicznymi w produktach. Przestrzegamy przepisów, aby zapobiegać skażeniu  i zmniejszyć oddziaływanie na środowisko.

3.  Zaangażowanie na rzecz społeczeństwa
Bycie dobrym globalnym obywatelem korporacyjnym, przyczynianie się do rozwoju społecznego krajów i społeczeństw, w których działamy, a także przyspieszenie realizacji idei zamożnych społeczeństw funkcjonujących w zgodzie ze środowiskiem.

 

Initiatives on CO2

Inicjatywa NSK dotycząca redukcji emisji CO2

Od 1999 roku nasze zakłady skupiają się na redukcji emisji CO2 z własnych zakładów produkcyjnych oraz wytwarzaniu produktów minimalizujących zużycie energii. Konsekwentnie przekraczając rok do roku cel redukcji emisji CO2 o 1% na jednostkę produkcji, zmniejszamy również bezwzględne poziomy emisji CO2, niezależnie od poziomów produkcji. Zostanie to osiągnięte poprzez inwestycje w zaawansowane, przyjazne dla środowiska obiekty oraz poprzez globalną inicjatywę na rzecz redukcji odpadów.

 

Dowiedz się więcej o łożyskach i naszym pozytywnym wpływie na środowisko, odwiedzając stronę internetową World Bearing Association.

Research

Reach - deklaracja intencyjna NSK

Zarówno jako importer, jak i użytkownik chemikaliów, NSK zobowiązuje się do spełnienia wszystkich zobowiązań prawnych wymaganych na mocy rozporządzenia REACH.


NSK Europe REACH Declaration

NSK Europe Notification of SVHC’s in Products 

 

 

Kontrola substancji niebezpiecznych

Wszystkie produkty NSK są zgodne z odpowiednimi wymogami prawnymi, takimi jak dyrektywy ELV i RoHS. Ponadto, NSK ustanowiła własną listę substancji zabronionych i objętych ograniczeniami, opublikowaną w Zielonym Standardzie Zamówień NSK. Wszyscy dostawcy kluczowych komponentów są zobowiązani do przestrzegania tego standardu.

NSK Europe RoHS Declaration

Certifications

Certyfikaty

W ramach Polityki Środowiskowej Grupy NSK wymaga się, aby wszystkie zakłady produkcyjne uzyskały certyfikat ISO14001 w ciągu 5 lat od rozpoczęcia działalności. Polityka ta jest konsekwentnie realizowana i obecnie NSK posiada 47 zakładów produkcyjnych, które uzyskały certyfikat ISO14001.

W Europie wszystkie nasze zakłady produkcyjne posiadają certyfikat ISO14001, certyfikowany przez niezależną organizację akredytującą w drodze regularnych audytów.

 

Kopie certyfikatów można pobrać z sekcji Pliki do pobrania.

Pliki do pobrania

NSK Europe Reach Declaration

PDF

144.5 kB

NSK Europe Notification of SVHC in Products

PDF

145.8 kB

NSK Europe RoHS Declaration

PDF

111.9 kB

NSK Technical Journal

Motion & Control No.31

PDF

30.9 MB

NSK Technical Journal

Motion & Control No.32

PDF

19.8 MB

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik

Zgoda

NSK korzysta z usług stron trzecich, które pomagają nam ulepszać naszą stronę internetową i wyświetlać bardziej interesujące treści. Aby korzystać z tych usług, potrzebujemy Twojej zgody. Może ona zostać odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć tutaj Link do polityki prywatności.