Szukaj

Środowisko naturalne

NSK - Polityka ochrony środowiska 

FILOZOFIA KORPORACYJNA

Nasze zaangażowanie w zarządzanie z uwzględnieniem środowiska naturalnego stanowi podstawę naszego istnienia i naszych celów. Zdecydowanie podejmujemy niezależne i stanowcze działania, mające na celu zorientowanie społeczeństwa na recykling.


1. Zapobieganie globalnemu ociepleniu
Aktywnie wspieramy wysiłki na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu poprzez opracowywanie technologii oraz procesów produkcyjnych przyjaznych środowisku.

2. Redukcja negatywnego oddziaływania na środowisko
Ustanawiamy i stałe ulepszamy nasze systemy zarządzania środowiskiem oraz systemy zarządzania substancjami chemicznymi w produktach. Przestrzegamy przepisów, aby zapobiegać skażeniu  i zmniejszyć oddziaływanie na środowisko.

3.  Zaangażowanie na rzecz społeczeństwa
Bycie dobrym globalnym obywatelem korporacyjnym, przyczynianie się do rozwoju społecznego krajów i społeczeństw, w których działamy, a także przyspieszenie realizacji idei zamożnych społeczeństw funkcjonujących w zgodzie ze środowiskiem.

 

  • Inicjatywy w zakresie CO2
  • Zgodność z przepisami
  • Certyfikaty

Inicjatywy w zakresie CO2

Inicjatywy NSK dotyczące emisji CO2

Oprócz wytwarzania produktów mających na względzie zmniejszenie zużycia energii, od 1999 roku zakłady NSK skupiają uwagę na zmniejszeniu emisji CO2 przez własne obiekty produkcyjne. Przy stałym rokrocznym zmniejszaniu emisji CO2 przekraczającym docelowy 1% w każdej jednostce produkcyjnej, firma NSK wyznaczyła sobie nowy cel – zmniejszenie całkowitych poziomów emisji CO2 niezależnie of poziomu produkcji.

Naszym pierwszym celem jest zmniejszenie całkowitej emisji w roku podatkowym 2012 poniżej wartości z 2006 roku. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki inwestycji w zawansowane, przyjazne środowisku obiekty oraz poprzez zdecydowane wysiłki dążące do wyeliminowania odpadów.

Aby poznać szczegóły dotyczące łożysk i naszego pozytywnego oddziaływania na środowisko należy pobrać broszurę „World Bearing Association” klikając 'więcej'.

Zgodność z przepisami

Reach – List intencyjny NSK

Jako importer i przetwórca środków chemicznych, NSK w pełni angażuje się w przestrzeganie wszelkich zobowiązań prawnych wymaganych przez REACH.

Listu intencyjnego NSK w związku z REACH

Kontrola substancji szkodliwych

Wszystkie produkty NSK odpowiadają właściwym wymogom prawnym, takim jak dyrektywy ELV i RoHS. Ponadto, NSK sporządziła własną listę substancji zabronionych i ograniczonych, którą określono w Zielonej Normie Zaopatrzenia NSK (NSK's green Procurement Standard). Wszyscy dostawcy komponentów kluczowych proszeni są o bezwzględne stosowanie się do tej normy.

Certyfikaty

Certyfikaty

Polityka środowiskowa w ramach Grupy NSK wymaga, by wszystkie zakłady produkcyjne uzyskały certyfikat ISO14001 w ciągu 5 lat od daty rozpoczęcia działalności. Polityka ta jest konsekwentnie realizowana i obecnie NSK posiada 47 zakładów produkcyjnych, które uzyskały certyfikat ISO14001.

W Europie wszystkie fabryki posiadają certyfikat ISO14001 – potwierdzony przez niezależną organizację akredytującą w wyniku regularnych audytów.


Kopie certyfikatów można pobrać.

Czasopisma techniczne - najnowsze wydanie

Do pobrania Technical Journal Nr 28 

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik

Zgoda

NSK korzysta z usług stron trzecich, które pomagają nam ulepszać naszą stronę internetową i wyświetlać bardziej interesujące treści. Aby korzystać z tych usług, potrzebujemy Twojej zgody. Może ona zostać odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć tutaj Link do polityki prywatności.