Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Nasza misja

NSK Europe koncentruje się na maksymalizacji efektywnego wykorzystania surowców poprzez podejście 3R: Reduce, Re-use, Recycle – Redukcja, Ponowne użycie, Recykling.

Obecnie 95 % odpadów powstających w trakcie procesów produkcyjnych NSK Europe podlega recyklingowi. Dążymy do tego, aby zwiększyć ten wskaźnik współpracując z firmami obsługującymi nas w zakresie zarządzania odpadami.

Dodatkowo, staramy się zmniejszyć zużycie wody zwiększając trwałość serwisową wodnych cieczy technologicznych, modernizując nasze urządzenia sanitarne i wprowadzając systemy zbierania wody pozwalające na gromadzenie i wykorzystywanie wody deszczowej z naszych budynków.

                                                                                      Najnowsze osiągnięcia                                                                 

 • Brykietowanie pyłu ze szlifowania: 40 % redukcja ilości odpadów (wagowo) w zakładzie produkcyjnym w Peterlee w Wlk. Brytanii

 • Odzyskiwanie oleju z pyłu i wiórów: redukcja o 180 ton rocznie
  w zakładzie produkcyjnym w Kielcach w Polsce 
 • Ponowne wykorzystanie palet nieodpowiadających standardowi Euro pochodzących z państw pozaeuropejskich: oszczędności
  76 ton rocznie w Centrum Dystrybucyjnym w Tilburgu (Holandia) oraz w Centrum Dystrybucyjnym w Newark (Wlk. Brytania)

 • Ponowne wykorzystanie cieczy technologicznych odzyskanych
  z procesu brykietowania w zakładzie produkcyjnym w Peterlee
  w Wlk. Brytanii
 • System zbierania wody zainstalowany w zakładzie produkcyjnym NSK w Peterlee w Wlk. Brytanii w kwietniu 2022 r. zebrał ponad 200 m3 wody deszczowej z dachów budynków. Woda ta została wykorzystana w toaletach  >>

 • Zastąpienie otwartego systemu chłodzenia pomp uzdatniających systemem zamkniętym w zakładzie produkcyjnym w Kielcach (Polska): oszczędność wody wynosząca 6000 m3/rocznie 

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik