Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Walcarka tandem wykorzystywana w walcowni zimnej rozpoczęła produkcję w latach 70-tych. Po wielu latach pracy konieczny był remont. Dla zmniejszenia kosztów walcownia skonsultowała z lokalną uczelnią techniczną możliwość zmiany sposobu smarowania łożysk ze smarowania mgłą olejową na smarowanie w kąpieli olejowej. Niestety, zmiana nie przyniosła oczekiwanej poprawy i walcownia została z poważnym problemem. O konsultację poproszono inżynierów NSK, którzy po analizie projektu walcarki zaproponowali zastosowanie łożysk uszczelnionych czystych KVS smarowanych smarem. Łożyska te zainstalowano zgodnie z zaleceniem i po roku pracy ich działanie jest nadal bez zarzutu. W rezultacie klient zastosował to rozwiązanie we wszystkich eksploatowanych w zakładzie walcarkach tandem do walcowania na zimno, osiągając znakomitą trwałość serwisową i zmniejszając koszty konserwacji.

Kluczowe fakty

 • Walcarka tandem do walcowania na zimno
 • Remont po wielu latach eksploatacji
 • Problem z systemem smarowania mgłą olejową
 • Zmiana na smarowanie w kąpieli olejowej nie przyniosło pozytywnych rezultatów
 • Zamontowanie łożysk uszczelnionych czystych NSK KVS dało wspaniałe wyniki
 • Lepsze osiągi i produktywność
Steel Foil
 • Steel Industry
Taper Roller Bearings - Sealed-Clean Four Row
 • Czterorzędowe łożyska stożkowe Sealed-Clean

Proponowane rozwiązania

 • Klient doświadczał słabego działania łożysk smarowanych w kąpieli olejowej
 • Skonsultowano się z NSK, która po analizie projektu zaproponowała zastosowanie łożysk uszczelnionych czystych KVS
 • Przeprowadzono próbę, po roku pracy łożyska działały bardzo dobrze
 • Łożyska stożkowe czterorzędowe wykonane w technologii Sealed-Clean smarowane smarem

Cechy produktu

 • 2-4 razy większa trwałość serwisowa w porównaniu z łożyskami standardowymi
 • Większa nośność dzięki nowoopracownej geometrii wewnętrznej i specjalnemu uszczelnieniu
 • Bardziej kompaktowa budowa głównej uszczelki i mocowania uszczelki
 • Nowy typ uszczelki otworu zapobiega powstawaniu podciśnienia mogącego powodować zasysanie wody przez uszczelki główne
 • Specjalny spiralny rowek zapobiegający pełzaniu na wale czopa walca
 • Nowoopracowana geometria wewnętrzna łożyska – większa średnica koszyka

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
28 pcs 75.600 € 18 pcs 60.030 €
Almost 61 working hours lost 4.373.117 Only 18 hours lost 1.405.645
Costs of service hours 14.000 € 3 times less service hours than in previous solution 4.500 €
Cost of mineral oil 5.026 € Bearings equipped with preinstalled grease 0 €
Koszt całkowity € 4 467 743 € 1 470 175

Numer ref:SS-PL-5014