Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Stalownia produkująca szyny do urządzeń podnoszących musiała obrabiać dwie płaskie powierzchnie na końcach szyn, łączone z mocowaniami podczas montażu szyn. Z uwagi na długość szyn, krytyczne znaczenie miała sztywność wrzeciona. Gdy stosowano łożyska oryginalne, sztywność ulegała zmniejszeniu po 3 miesiącach, powodując konieczności wymiany elementów przeniesienia napędu i silników. O rozwiązanie problemu poproszono NSK. Inżynierowie NSK odwiedzili zakład i przeprowadzili analizę konstrukcji wrzeciona. W rezultacie zdecydowano się zmienić układ łożysk kulkowych skośnych o dużej precyzji na układ czterorzędowy o zwiększonym kącie działania. Po tej zmianie, łożyska działały bez problemów przez ponad rok i nie wystąpiły żadne uszkodzenia ani silnika, ani układu przeniesienia napędu.

Kluczowe fakty

 • Frezarka

 • Krótkie czasy pracy związane z obróbką powierzchni szyn

 • Rozwiązanie NSK: łożyska kulkowe skośne o dużej precyzji i kącie działania 25° zamiast 15°

 • Łożyska trójrzędowe zastąpiono łożyskami czterorzędowymi, aby zwiększyć obciążalność i sztywność promieniową

 • Pełny raport mający na celu sprawdzenie poprawionej charakterystyki

 • Zwiększona sztywność zginania wału

 • Trwałość zwiększona z 3 miesięcy do ponad 1 roku

 • Frezarka
 • Łożyska kulkowe skośne o dużej precyzji

Proponowane rozwiązania

 • Inżynierowie NSK zbadali uszkodzone łożyska i sprawdzili ślady pracy na bieżni

 • Wykonano obliczenia dla wrzeciona z wykorzystaniem wartości obliczonych obciążeń dla narzędzi skrawających o wysokiej sprawności

 • W rezultacie analizy inżynierowie NSK zalecili przeprojektowanie wrzeciona z użyciem układu czterech łożysk zamiast trzech.

 • Kąt działania zmieniono z 15° na 25° aby zwiększyć sztywność zginania wału

 • Trwałość i pierwotna sztywność zwiększona z 3 miesięcy do ponad 1 roku

Cechy produktu

 • Standard Series
 • Serie standardowe

 • Podstawowe łożyska superprecyzyjne NSK wykonane zgodnie z normą ISO

 • Serie 70xx, 72xx, 79xx

 • Trzy kąty działania: 15° (C), 25° (A5), 30° (A)

 • Łożyska w układach dopasowanych z napięciem wstępnym

 • Dwa rodzaje konstrukcji koszyków: z żywicy fenolowej (TR) lub poliamidowy (TYN), w zależności od wymagań aplikacji

 • Dwa rodzaje materiału kulek: stal i materiał ceramiczny (SN24)

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszt zestawu łożysk € 600 Koszt zestawu łożysk € 800
Koszty związane z czterema przestojami rocznie € 28.000 Brak przerw w produkcji € 0
Koszty wymiany łożysk € 1.500 Koszty wymiany łożysk € 300
Koszt silników i części € 6.600 Brak dodatkowych kosztów silników i części € 0
Koszt całkowity € 36 700 € 1 100

Numer ref:SS-PL-7030