Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Klient doświadczał powtarzających się uszkodzeń łożysk zainstalowanych w rolkach  maszyn do ciągnienia drutu. Powodowały one nadmierne przestoje i duże koszty konserwacji. Sytuacja stanowiła poważny problem dla kierownictwa, które pilnie poszukiwało rozwiązania. W tym celu skontaktowano się z NSK i poproszono o zbadanie przyczyn uszkodzeń. Inżynierowie NSK ustalili, że przyczyną były problemy ze smarowaniem i uszczelnieniem. Przetestowano nowe łożyska i nowy sposób smarowania. Wyniki pokazały, że rozwiązanie to znacząco poprawiło działanie łożysk, przynosząc wzrost produktywności i zmniejszenie kosztów konserwacji.

Kluczowe fakty

 • Proces ciągłego ciągnienia drutu przy dużych obciążeniach i w trudnych warunkach
 • Duża liczba uszkodzonych łożysk, do 75 przerw w pracy w miesiącu
 • Nadmierne przestoje i duże koszty konserwacji
 • Analiza uszkodzeń łożysk wskazała na  problem ze smarowaniem
 • NSK zaproponowała smar litowy oraz łożysko walcowe uszczelnione, które zostały przetestowane w maszynie i pozwoliły zwiększyć produktywność oraz zmniejszyć koszty konserwacji
 • Możliwe stało się osiągnięcie znaczących oszczędności kosztów
 • Wire Drawing Machine
CRB
 • Łożyska walcowe z pełną ilością elementów tocznych z uszczelkami

Proponowane rozwiązania

 • Analiza uszkodzeń łożysk wykazała, że podstawową przyczyną było niewystarczające smarowanie
 • Analiza smarowania wskazała, że stosowano smar grafitowy, który był nieodpowiedni
 • NSK zaproponowała próbę z zastosowaniem specjalnie dobranego smaru litowego oraz łożysk walcowych dwurzędowych uszczelnionych
 • Łożysko walcowe
 • Próba zakończyła się sukcesem, przynosząc 40% wzrost trwałości łożysk
 • Klient wyposażył wszystkie rolki w proponowaną przez NSK kombinację łożysk i smaru
 • Nastąpiła znacząca redukcja przestojów i kosztów konserwacji, co znalazło odzwierciedlenie w istotnych oszczędnościach kosztów

Cechy produktu

 • Lepsze uszczelki kontaktowe zapobiegają wnikaniu ciał obcych i wody
 • Duża nośność
 • Większa nośność promieniowa i osiowa
 • Powłoka fosforanowa o dużej odporności na korozję
 • Łatwiejsze ponowne smarowanie: otwory smarownicze w pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym
 • Łożyska nasmarowane wstępnie smarem litowym
 • Możliwość wyposażenia w pierścienie sprężynujące osadcze DIN 471 na pierścieniu zewnętrznym
 • Możliwość stosowania na zewnątrz pomieszczeń dzięki powłoce

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Nieustanne uszkodzenia łożysk  / 75 rolek wymienianych co miesiąc Znacząco poprawiona niezawodność / 45 rolek wymienianych co miesiąc
0,5 godziny na wymianę / utrata produkcji o wartości 6.000 € na godzinę / 225.000 € na miesiąc x 12 miesięcy € 2.700.000 0,5 godziny na wymianę / utrata produkcji o wartości 6.000 € na godzinę / 135.000 € na miesiąc x 12 miesięcy € 1.620.000
378 roboczogodzin / koszt 13.986 € miesięcznie / 13.986 € x 12 miesięcy € 167.832 108 roboczogodzin / koszt 3.996 € miesięcznie / 3.996 € x 12 miesięcy € 47.952
Czas pomocy i obsługi technicznej € 2.575 Pomoc techniczna nie była konieczna € 0
Koszt całkowity € 2 870 407 € 1 667 952

Numer ref:SS-PL-2018