Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

W stalowni materiał w postaci prętów jest przenoszony przez przenośnik belkowy i jednocześnie schładza się. W przenośniku tym zastosowano proste łożyska ślizgowe, które ulegały uszkodzeniu około 6 razy w roku. NSK przeprowadziła analizę zastosowania i zasugerowała, dla ograniczenia przestojów i zwiększenia wydajności, użycie łożysk tocznych. Stosowane wcześniej proste łożyska ślizgowe zastąpiono łożyskami baryłkowymi o teoretycznej obliczeniowej trwałości serwisowej wynoszącej 7,2 roku. Po zamontowaniu łożyska pracowały przez rok bez jakichkolwiek interwencji. Nastąpiło również ograniczenie wnikania zanieczyszczeń oraz zużycia środka smarnego, co przyniosło klientowi dalsze oszczędności.

Cold rolling mill
 • Przenośnik belkowy do przenoszenia materiału
Spherical Roller Bearing - EA Cage
 • Łożyska baryłkowe

Kluczowe fakty

 • Duża awaryjność, stosowanie prostych łożysk ślizgowych, środowisko zanieczyszczone, ciężkie obciążenia
 • Praca na zewnątrz, transport prętów stalowych
 • NSK zasugerowała rozwiązanie ograniczające przestoje i poprawiające produktywność
 • Łożyska baryłkowe NSK mają większą trwałość obliczeniową niż łożyska stosowane do tej pory
 • Produkty NSK działały przez ponad rok bez jakiejkolwiek interwencji
 • Duże oszczędności dzięki ograniczeniu konserwacji i strat produkcji

Proponowane rozwiązania

 • NSK przeprowadziła analizę zastosowania i zasugerowała, dla ograniczenia przestojów i zwiększenia wydajności, użycie łożysk tocznych
 • Stosowany do tej pory produkt zastąpiono łożyskami baryłkowymi NSK o bardzo dużej nośności i trwałości serwisowej
 • Po zamontowaniu łożyska pracowały przez rok bez jakichkolwiek interwencji
 • Nastąpiło ograniczenie wnikania zanieczyszczeń oraz zużycia środka smarnego, co przyniosło klientowi dalsze oszczędności

Cechy produktu

 • Optymalna konstrukcja bieżni i wykończenie powierzchni
 • Do dwóch razy większa trwałość serwisowa
 • Łożyska baryłkowe o najwyższej nośności
 • Stal Z o wysokiej czystości
 • Stabilność temperaturowa do 200°C
 • Do 20 % wyższa prędkość graniczna
 • Niższe koszty konserwacji i większa produktywność
Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK
Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszty łożyska 742 € Koszty łożyska 430 €
Koszty opracowania 655 € Koszty opracowania 0 €
Koszty utraconej produkcji 14 611 € Koszty utraconej produkcji 0 €
Koszt całkowity 15 986 € 430 €

Numer ref:SS-PL-2-587