Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Klient doświadczał awarii łożysk w wentylatorze recyrkulacyjnym w zakładzie przygotowywania rudy. Awarie te stanowiły regularny problem, a zmniejszanie wysokiej temperatury łożyska podczas pracy próbowano osiągać stosując chłodzenie sprężonym powietrzem.
Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę aplikacji wraz z badaniem temperatury wentylatora i łożysk, ujawniając szereg poważnych problemów związanych z nieprawidłowym montażem łożysk, nadmiernym smarowaniem i niedostatecznym uszczelnieniem. NSK zaleciała użycie łożysk baryłkowych NSKHPS z oprawami dzielonymi NSK SNN i uszczelnieniami labiryntowymi NSK, jak również przekazała zalecenia dotyczące prawidłowego montażu i poprawnych interwałów smarowania oraz ilości środka smarnego.
Przeprowadzono próbę, w wyniku której okazało się, że łożyska nie uległy żadnej awarii przez okres 12 miesięcy, zaś wyeliminowanie chłodzenia sprężonym powietrzem wygenerowało znaczące oszczędności dla klienta.

Kluczowe fakty

 • Wentylator recyrkulacyjny
 • Przegrzewanie się łożysk
 • Nieprawidłowy montaż
 • Nieprawidłowe ilości środka smarnego i częstotliwości smarowania
 • Rozwiązanie NSK: łożyska baryłkowe NSKHPS z oprawami dzielonymi NSK SNN i uszczelnieniami labiryntowymi
 • Znaczące oszczędności w wyniku wyeliminowania konieczności stosowania chłodzenia przy pomocy sprężonego powietrza
 • Wentylator recyrkulacyjny
 • Łożysko baryłkowe NSKHPS i oprawa dzielona SNN

Proponowane rozwiązania

 • Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę łożysk wraz z badaniem temperatury i raportem dotyczącym stanu łożysk.
 • Inżynierowie NSK zalecili łożyska baryłkowe NSKHPS w połączeniu z oprawami dzielonymi SNN i uszczelnieniami labiryntowymi oraz zasugerowali zmiany w ilości środka smarnego i interwałach smarowania.
 • Przeprowadzono próbę, podczas której inżynierowie NSK nadzorowali instalację i wdrożenie zaleceń NSK.
 • Klient skorzystał na zwiększonej produktywności, zmniejszonych kosztach utrzymania oraz usunięciu sprężonego powietrza, co doprowadziło do znaczących oszczędności.

Cechy produktu

 • Łożyska baryłkowe o najwyższej nośności znamionowej
 • Optymalna budowa bieżni i wykończenie powierzchni
 • Koszyk mosiężny (CAM) lub wzmocniony koszyk stalowy (EA)
 • Stal Z o wysokiej czystości
 • Stabilność termiczna: do 200° C
 • Rozmiary otworu od 40 mm do 260 mm
 • Prawie dwukrotne wydłużenie żywotności
 • Do 20% wyższa prędkość graniczna
 • Obciążalność dynamiczna: do 25% wyższa
 • Niższe koszty konserwacji i zwiększona produktywność
 • Wyższa nośność znamionowa pozwala na zmniejszenie rozmiarów łożyska przy zachowaniu jego parametrów

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
8.400 €/godzinę x 36-godzinna zmiana z powodu awarii łożyska € 302.400 Brak przestojów € 0
42 €/godzinę x 36-godzin x 2 osoby z powodu awarii łożyska € 3.024 Robocizna, montaż łożysk NSK 42 €/godzinę x 8 godzin x 2 osoby € 672
Koszt sprężonego powietrza rocznie € 88.954 Sprężone powietrze nie jest używane € 0
Koszt łożysk € 750 Koszt łożysk € 750
Koszt całkowity € 395 128 € 1 422

Numer ref:SS-PL-2052