Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

W zakładzie przygotowywania rudy klient doświadczał problemów ze wzrostem temperatury wentylatora wyciągowego do pyłu. Łożysko było schładzane za pomocą sprężonego powietrza, co powodowało znaczący koszt.
Inżynierowie NSK przeprowadzili przegląd aplikacji, w tym badanie temperatury, który ujawnił główne problemy związane z uszczelnieniem – praca w wysokich prędkościach powodowała wypalenie wargi uszczelniającej i nadmierne smarowanie, co z kolei przyczyniało się do wzrostu temperatury podczas pracy.
NSK zaleciła zastosowanie łożysk baryłkowych NSKHPS z oprawami dzielonym SNN i uszczelnieniami labiryntowymi, jak również przekazała zalecenia dotyczące właściwych interwałów smarowania i ilości środka smarnego. Przeprowadzono próbę, która wykazała znaczące zmniejszenie temperatury, a przez to znaczące oszczędności, ponieważ stosowanie sprężonego powietrza przestało być niezbędne.

Kluczowe fakty

 • Wentylator wyciągowy do pyłu
 • Przegrzewanie się łożysk kompensowane przez kosztowne sprężone powietrze
 • Niewłaściwe ilości środka smarnego i częstotliwość smarowania
 • Rozwiązanie NSK: łożyska baryłkowe NSKHPS z oprawami dzielonymi SNN i uszczelnieniami labiryntowymi
 • Znaczące oszczędności dzięki wyeliminowaniu konieczności pracy sprężarki
 • Wentylator wyciągowy do pyłu
 • Oprawa dzielona SNN

Proponowane rozwiązania

 • Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę aplikacji, w tym badanie temperatury oraz przygotowali raport dotyczący stanu łożyska
 • Inżynierowie NSK zalecili zastosowanie łożysk baryłkowych NSKHPS w połączeniu z oprawami dzielonymi SNN i uszczelnieniami labiryntowymi oraz zasugerowali ilości środka smarnego i interwały smarowania
 • Przeprowadzono próbę, podczas której inżynierowie NSK nadzorowali instalację i wdrożenie ich zaleceń
 • Klient skorzystał na zwiększonej produktywności, zmniejszonych kosztach utrzymania oraz usunięciu sprężonego powietrza, co doprowadziło do znaczących oszczędności

Cechy produktu

 • Wyposażone w 2 otwory do smarowania i 1 otwór do odprowadzania środka smarnego
 • Pełne narożniki podstawy pozwalające na zastosowanie trzpieni ustalających
 • Kwadratowy kształt i oznaczenia środka
 • Odlewy wysokiej jakości – pozwalające na zastosowanie 5 różnych konfiguracji uszczelnień: Uszczelka dwuwargowa / V-kształtny pierścień uszczelniający / Uszczelnienia filcowe / Uszczelnienia labiryntowe / Uszczelnienia takonitowe
 • Łatwość montażu, łatwość ustawienia
 • Duża sztywność (minimalizacja deformacji gniazda łożyska)
 • Szeroki wybór uszczelnień i konfiguracji dopasowanych do wszystkich potrzeb
 • Dobre przewodzenie ciepła
 • Ta sama obudowa może być używana z łożyskami wahliwymi dwurzędowymi lub łożyskami baryłkowymi dwurzędowymi
 • Niskie koszty konserwacji

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Redukcja sprężonego powietrza do chłodzenia łożysk €88.955
Brak dodatkowych kosztów dzięki użyciu łożysk baryłkowych NSKHPS z oprawami dzielonymi SNN oraz uszczelnieniem labiryntowym € 0
Koszt całkowity € 88 955

Numer ref:SS-PL-2049