Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Duży producent stali wykorzystywał otwarte łożyska walców w walcarce do blach grubych. Zespół utrzymania ruchu badał alternatywy dla smaru stosowanego w tej aplikacji. NSK poproszono o przedstawienie potencjalnych alternatyw dla aplikacji oraz określenie powiązanych z nimi oszczędności. Dzięki zastosowaniu łożysk stożkowych czterorzędowych Sealed -Clean (uszczelnionych-czystych) NSK zbędne stało się codzienne ponowne smarowanie łożysk. Dodatkową korzyścią było zmniejszenie kosztów utylizacji smaru, zapewnienie ciągłości pracy oraz ochrona łożysk przed zanieczyszczaniami zewnętrznymi.

Kluczowe fakty

 • Walcarka do blach grubych
 • Łożyska otwarte walca wymagały codziennej konserwacji
 • Poprawa efektywności
 • Rozwiązanie NSK: technologia Sealed-Clean
 • Wydłużony czas utrzymywania smaru
 • Zwiększona ochrona łożyska
 • Duże oszczędności dzięki zmniejszeniu zużycia smaru i skróceniu czasu konserwacji
 • Walcarka do blach grubych
TRB
 • Łożyska stożkowe – czterorzędowe – o dużej trwałości (Long Life)

Proponowane rozwiązania

 • Analiza zainstalowanych łożysk pokazała, że głównym problemem był zatrzymywanie smaru i konserwacja
 • Inżynierowie NSK byli w stanie dobrać opcję Sealed-Clean oraz ulepszoną technologię materiałową
 • Analiza istniejącej konfiguracji łożysk pozwoliła NSK na opracowanie rekomendacji dotyczących najlepszego dopasowania i odpowiedniej konstrukcji łożysk
 • Udzielono także wsparcia technicznego w okresie testowania zaproponowanego układu łożysk
 • Próby wykazały znaczące zmniejszenie zużycia smaru

Cechy produktu

 • Stal Super-TF lub WTF
 • Nowo zaprojektowana geometria wewnętrzna łożyska – większa średnica koszyka, większa liczba wałków i większe wałki
 • Uszczelki: nowy rodzaj uszczelek bocznych, nowa uszczelnienie otworu
 • Główna uszczelka i mocowanie uszczelki o bardziej zwartej budowie
 • Specjalny spiralny rowek zapobiegający pełzaniu na wale walca
 • Większa obciążalność dzięki nowej geometrii wewnętrznej łożyska i specjalnej uszczelce
 • Nowy typ uszczelnienia otworu zapobiega powstawaniu podciśnienia powodującego wnikanie wody przez uszczelki główne
 • Stal Super-TF zapewnia  znacząco większą żywotność w warunkach dużego zanieczyszczenia
 • Stal WTF zapewnia  znacząco większą żywotność w warunkach zanieczyszczenia wodą i cząstkami metalicznymi
 • Rozwiązanie Sealed-Clean (uszczelnione-czyste) znacząco zmniejsza zużycie smaru

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszt smarowania stosowanych łożysk otwartych: smarowanie łożysk 1,2 razy dziennie x 4 kg smaru x koszt smaru € 4 /godz. x liczba łożysk x 350 dni w roku € 26.987 Koszt łożysk Sealed-Clean NSK: łożyska x 6 kg smaru podczas ponownego smarowania x koszt smaru zalecanego przez NSK € 13,36 € 642
Koszt utylizacji zużytego smaru (personel walcowni) € 20.625 Koszt utylizacji smaru (ponowne smarowanie) € 66
Koszt całkowity € 47.612 € 708

Numer ref:SS-PL-0011