Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Trwałość łożysk wykorzystywanych w maszynach w hiszpańskiej stalowni była dużo gorsza od pożądanej. Nieoczekiwane uszkodzenia łożysk powodowały przestoje w produkcji, pociągające za sobą straty czasu i pieniędzy. Dział Techniczny NSK we współpracy z biurem technicznym stalowni przeprowadził analizę warunków pracy łożysk, w tym ich smarowania. W rezultacie analiz wprowadzono szereg modyfikacji, takich jak zmiana sposobu montażu, zastosowanie odpowiednich środków smarnych oraz wymiana łożysk na łożyska baryłkowe HPS. Dzięki tym zmianom trwałość serwisowa łożysk znacząco wzrosła.

Hot Mill
 • Walcarka do walcowania na gorąco
NSKHPS Spherical Roller Bearings
 • Łożyska baryłkowe NSKHPS

Kluczowe fakty

 • Nieoczekiwane uszkodzenia walcarki do walcowania na gorąco i wysokie koszty produkcji
 • W celu wskazania powodów awarii przeprowadzono analizę techniczną przyczyn uszkodzeń
 • Skontrolowano proces montażu oraz tolerancje, pomagając Działowi Utrzymania Ruchu ulepszyć proces
 • Skontrolowano smarowanie, aby zoptymalizować warunki pracy i zwiększyć trwałość serwisową
 • Zamontowano produkowane przez NSK łożyska baryłkowe HPS o większym luzie wewnętrznym

Proponowane rozwiązania

 • Przez cztery lata klienta trapiły nieoczekiwane awarie walcarki do walcowania na gorąco
 • NSK przeprowadziła analizę zastosowania i wskazała przyczyny uszkodzeń
 • Wysoka temperatura wynikająca z niewłaściwego montażu i problemy związane ze smarowaniem smarem stałym będące skutkiem żądania zwiększenia produktywności (większe prędkości pracy)
 • Zastosowanie się do zaleceń NSK pozwoliło na wyeliminowanie uszkodzeń łożysk
 • Liczba wymienianych łożysk zmniejszyła się ze 100 do 20 rocznie
 • Zmniejszenie kosztów konserwacji i utraconej produkcji pozwoliło uzyskać ogromne oszczędności

Cechy produktu

 • Stabilność temperaturowa do 200°C
 • Do dwóch razy większa trwałość serwisowa
 • Do 20 % wyższa prędkość graniczna
 • 25 % wyższa nośność dynamiczna bazowa
 • Mniejsze koszty konserwacji i większa produktywność
Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK
Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszty łożyska 25 400 € Koszty łożyska 5 080 €
Koszty opracowania 1 880 € Koszty opracowania 376 €
Koszty utraconej produkcji 60 000 € Koszty utraconej produkcji 12 000 €
Koszty smarowania 60 € Koszty smarowania 81 €
Koszt całkowity 87 340 € 17 537 €

Numer ref:SS-PL-7-583