Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2016-06-21

Łożysko Molded-Oil NSK, stale smarowane polimerem zaimpregnowanym olejem

Łożyska toczne Molded-Oil od NSK ponownie udowodniły swoją przydatność do pracy w trudnych warunkach otoczenia pomagając europejskiemu zakładowi produkcji opon uzyskać roczne oszczędności przekraczające 118.000 €. Po zastąpieniu standardowych zespołów łożyskowych w maszynie do cięcia gumy łożyskami Molded-Oil NSK, stale smarowanymi polimerem zaimpregnowanym olejem, zakład odnotował czterokrotne zwiększenie trwałości serwisowej łożysk.

Wiadomo, że rozpylona woda powstająca podczas procesu cięcia gumy skraca trwałość serwisową standardowych łożysk kulkowych stosowanych w takich aplikacjach. W tym konkretnym zakładzie problem pogarszała niewystarczająca ochrona węzłów łożyskowych. W rezultacie, zespół utrzymania ruchu musiał wymieniać łożyska przedwcześnie, zazwyczaj dwa razy w roku. Dodatkowo, średnio dwa razy w roku występowały nieplanowane przestoje powodowane przez katastrofalne uszkodzenia łożysk, skutkujące zatrzymaniem linii produkcyjnej.

W ramach sprawdzonego Programu Wartości Dodanej (AIP), inżynierowie NSK odwiedzili zakład, aby zapoznać się osobiście z aplikacją przed przeprowadzeniem analizy łożysk w jednym z centrów technologicznych NSK. Potwierdzili oni, że podstawową przyczyną uszkodzeń łożysk było wnikanie wody stosowanej w procesie cięcia gumy.
W konsekwencji, NSK wskazała, że optymalnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie zespołów łożyskowych ze stali nierdzewnej z wkładkami Molded-Oil.

W łożyskach kulkowych wykorzystujących technologię Molded-Oil, wnikaniu wody i innych zanieczyszczeń zapobiega żywica zawierająca środek smarny, który jest nieustannie nakładany w niewielkich ilościach na bieżnie. W porównaniu z żywicami stosowanymi przez producentów łożysk konkurencyjnych, ilość środka smarnego w łożyskach Molded-Oil NSK jest znacząco większa (często o ponad 50%), co przekłada się na zwiększenie trwałości serwisowej.

Zespoły łożyskowe Molded-Oil zastosowane w zakładzie produkcji opon wyposażone są w oprawy wykonane jako jednoczęściowy odlew z nierdzewnej stali austenitycznej. Pierścienie, kulki i bieżnie są także wykonane ze stali nierdzewnej, a większą odporność na korozję zarówno oprawy, jak i wnętrza łożyska zapewnia powłoka z żywicy Molded-Oil.

Po zastosowaniu rekomendacji NSK w praktyce, producent opon odnotował czterokrotne zwiększenie trwałości serwisowej każdego z zespołów łożyskowych; łożyska są obecnie wymieniane tylko raz w roku zamiast, jak wcześniej, raz na trzy miesiące. Po oszacowaniu kosztów utraconej produkcji oraz kosztów łożysk zamiennych, roczne oszczędności netto osiągnięte dzięki zastosowaniu zespołów łożyskowych Molded-Oil w oprawach stojących ze stali nierdzewnej wyliczono na 118.000 € rocznie.

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik