Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2016-08-23

Zastosowanie niewłaściwych łożysk lub ich nieprawidłowy montaż może zmniejszyć wydajność maszyny lub nawet spowodować zatrzymanie całego zakładu. Z tego względu Program Wartości Dodanej AIP NSK stał się uznanym w przemyśle narzędziem rozwiązywania problemów z maszynami lub systemami, w których wykorzystywane są łożyska lub inne elementy związane z ruchem. Zaprojektowany tak, aby czynić procesy produkcyjne i konserwacyjne bardziej wydajnymi i zyskownymi, program AIP jest w stanie dać korzyści i oszczędności na każdym etapie. O zaletach programu przekonał się ostatnio duży brytyjski producent słodyczy i gumy do żucia, który w wyniku współpracy z ekspertami NSK uzyskuje obecnie oszczędności na poziomie 80.000 € rocznie.

W zakładzie produkującym słodycze powtarzały się awarie krążnika końcowego przenośnika zbiornika zanurzeniowego. Po poproszeniu NSK o ocenę tego coraz kosztowniejszego problemu rozpoczęto dogłębne badanie. Zespół AIP doszedł do wniosku, że zastosowanie oferowanych przez NSK łożysk kulkowych poprzecznych z uszczelkami DDU oraz przeprojektowanie układu łożysk pomoże zmniejszyć znacząco liczbę przestojów, redukując jednocześnie koszty robocizny oraz koszty łożysk.

Program AIP NSK opiera się na ekspertach, którzy stosują sprawdzoną i przetestowaną metodologię w celu opracowania rozwiązania idealnie dostosowanego do konkretnej aplikacji klienta, ściśle współpracując z zespołem inżynierskim i utrzymania ruchu klienta, tak aby uwzględnić wszystkie szczegóły.

Wskazówką co do zakresu problemu w zakładzie produkującym słodycze może być fakt, że inżynierowie zajmujący się utrzymaniem ruchu wymieniali łożyska co siedem tygodni, powodując przy tym nieplanowane przestoje maszyn. Koszt robocizny i utraconej produkcji, jak również koszt wymienianych łożysk, był bardzo wysoki i nieakceptowalny.

W przypadku pierwszego problemu, NSK zasugerowała zamianę łożysk na produkowane przez NSK łożyska kulkowe poprzeczne. Łożyska te są uszczelnione na cały okres eksploatacji (łożysko jest zamknięte z obu stron) i wyposażone w wysokosprawne uszczelki stykowe. Aby zwiększyć trwałość serwisową chroniąc przed wnikaniem pyłu i wilgoci, uszczelka NSK DDU wyposażona jest w trzy wargi uszczelniające: jedna styka się z boczną powierzchnią kanałka w pierścieniu wewnętrznym, podczas gdy pozostałe dwie tworzą ciasne, bezstykowe uszczelnienia po każdej stronie wargi stykowej. Co ważne, warga uszczelniająca osiowo oznacza także zmniejszenie wycieków smaru w porównaniu z uszczelką standardową, szczególnie w przypadku aplikacji z obracającym się pierścieniem zewnętrznym.

Trwałość łożysk jest krytycznym czynnikiem w przypadku urządzeń służących do przenoszenia materiałów, ponieważ jest bezpośrednio związana z wydajnością produkcji, czynnikiem od razu dostrzeżonym przez zespół NSK. Elementem obietnicy AIP jest zwiększenie wydajności poprzez wskazanie potencjalnych zysków rentowności, optymalizację operacji i konserwacji, minimalizację nieplanowanych przestojów maszyny i zakładu oraz zmniejszenie kosztów związanych z ciągłymi procesami produkcji.

Kolejnym problemem dostrzeżonym przez NSK w krążniku końcowym przenośnika zbiornika zanurzeniowego w zakładzie produkującym słodycze była konfiguracja łożysk obejmująca trzy zespoły łożyskowe zmontowane płasko obok siebie, po jednym zestawie po każdej stronie krążnika. Łożyska nie były jednakże zaprojektowane do pracy w takim układzie, ponieważ obciążenie nie było równo rozdzielane pomiędzy łożyska, na których działanie wpływało ponadto osiowe napięcie wstępne.

W konsekwencji, NSK zaproponowała umieszczenie podkładki dystansowej pomiędzy każdym z łożysk, co stanowi powszechną praktykę pozwalającą na montowanie obok siebie dwóch lub więcej łożysk pierwotnie nieprzeznaczonych do pracy w takim układzie. Rozwiązanie zapewnia wymagane rozdzielenie i pozwala na uniknięcie osiowego napięcia wstępnego. Dodatkowo ułatwia uzyskanie lepszego rozkładu obciążeń podczas pracy.

Opierając się na propozycji NSK zastosowania nowych zestawów łożysk i podkładek dystansowych przeprowadzono próbę, w wyniku której odnotowano natychmiastową poprawę dostępności przenośnika. Ponadto, możliwe stało się wydłużenie okresów obsługowych krążnika do jednego roku, co przełożyło się na zmniejszenie wymagań dotyczących konserwacji. W związku ze zmniejszonymi kosztami przestojów i robocizny, jak również mniejszą liczbą wymian łożysk osiągnięto roczne oszczędności w kwocie 80.493 €.

 

 

 

 

 

 

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik