Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2016-04-20

Łożyska główne konwertera zastąpione specjalnymi dzielonymi łożyskami baryłkowymi NSK

Zakład przetwórstwa stali wymienił łożyska główne konwertera na specjalne dzielone łożyska baryłkowe NSK.

NSK pomyślnie wymieniła jednoczęściowe łożyska baryłkowe na specjalne łożyska dzielone w konwerterze w jednej z europejskich stalowni. Wykazując się wyjątkową precyzją i dbałością, to wymagające zadanie NSK zrealizowała w ciągu tylko trzech dni

Od elementów ruchomych w systemach wykorzystywanych w przemyśle stalowym użytkownicy oczekują maksymalnego czasu dostępności, niezależnie od trudnych warunków pracy. Dotyczy to także europejskiej stalowni zajmującej się przerobem stali nierdzewnej, będącej silnie zintegrowanym zakładem zdolnym do produkcji około 500.000 ton surowca rocznie. Procesy realizowane w zakładzie obejmowały zarówno ekstrakcję, topnienie i wprowadzanie dodatków stopowych, jak i odlewanie ciągłe i stanowiące ostatni etap wykończenia walcowanie na gorąco i na zimno. Zakład dostarcza stal nierdzewną producentom samochodów i urządzeń gospodarstwa domowego, jak również branży konstrukcyjnej.

Dobra znajomość branży

Stosowane w zakładzie konwertery są wykorzystywane do ekstrakcji węgla z roztopionego żelaza i dodawania dodatków stopowych. Gdy łożyska stałe w jednym z konwerterów miały zostać wymienione w ramach planowanego przeglądu, przeprowadzenie operacji zlecono NSK – co było mądrym wyborem zważywszy na fakt, że przemysł stalowy jest jednym z sektorów, na którym skupia się uwaga firmy.

NSK nie tylko opracowuje specjalne łożyska dla stalowni, ale także, tam gdzie jest to właściwe, stosuje w produkcji specjalne materiały. Zapewnia to, że mocne napędy kluczowych urządzeń, takich jak konwertery, maszyny do odlewania ciągłego i walcarki, pracujące w bardzo niesprzyjających warunkach, wykazują dużą odporność.

Skrupulatnie zaplanowany demontaż i ponowny montaż
Zgodnie z prośbą klienta, NSK wyprodukowała specjalne łożysko dzielone jako zamiennik używanego wcześniej standardowego łożyska baryłkowego. Specjalne cechy nowego łożyska dostosowane do konkretnych ograniczeń przestrzennych konfiguracji konwertera obejmowały między innymi średnicę zewnętrzną wynoszącą 1000 mm, umożliwiającą uproszczony montaż i demontaż bez konieczności wymontowywania dużego koła zębatego zespołu przekładni, co z kolei pozwoliło klientowi zaoszczędzić czas i pieniądze.

NSK zaplanowała procedurę wymiany tak, aby zapewnić jak najkrótszy przestój konwertera. Zespół napędu został podniesiony na tyle, aby możliwe było wycięcie i usunięcie łożyska baryłkowego. Gdy to zrobiono, na wałeczkach, bieżni i koszyku można było zobaczyć znaczne ślady zużycia. Technicy NSK w ciągu trzech dni zainstalowali, przetestowali i zmierzyli nowe łożyska oraz przeprowadzili szkolenie BHP przy wsparciu zespołu kierowniczego stalowni. W trakcie procesu przestrzegano ściśle zasad kontroli jakości NSK, zarówno w zakresie precyzji, jak i czystości środowiska produkcyjnego. Strefa w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pracy oraz obszary w pobliżu zostały zamknięte z użyciem folii w celu ochrony montowanego łożyska przed zanieczyszczeniami, jakie mogłyby powstawać w trakcie innych czynności konserwacyjnych wykonywanych w tym samym czasie w stalowni.

Jak wykazały pomiary wykonane przed i po próbnym uruchomieniu konwertera, wszystkie parametry, w tym także luz łożyska, mieściły się w określonych wcześniej tolerancjach. Po wznowieniu pracy konwertera i linii produkcyjnej w planowanym terminie, personel stalowni odpowiedzialny za projekt był bardzo zadowolony ze współpracy.

Zalety łożyska dzielonego

Specjalne dzielone łożyska baryłkowe NSK charakteryzują się większą trwałością dzięki odporności materiału oraz konstrukcji wewnętrznej, które zostały przystosowane do działania w trudnych warunkach. Natomiast, gdy nadejdzie czas wymiany łożyska, proces będzie dużo prostszy niż wcześniej. Obecnie wystarczy wymontować po kolei z pierścienia wewnętrznego, zewnętrznego i koszyka dwie sekcje, co eliminuje pracochłonną konieczność cięcia łożyska na małe fragmenty. Zapewnia to skrócenie czasu przestoju konwertera o około 35%, co z kolei daje szybki zwrot  z inwestycji.

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik