Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2016-02-23

Uszczelnione dwurzędowe łożysko kulkowe skośne

Duża dostępność to jedno z podstawowych kryteriów dotyczących układnic magazynowych stosowanych w zautomatyzowanych systemach magazynowych. Przestoje spowodowane awariami są nieakceptowalne, ponieważ powodują przerwanie przepływu materiałów, co z kolei oznacza, że linie produkcyjne lub klienci (w przypadku magazynów wyrobów gotowych) czekają bezczynnie.
 
Magazyn doświadczający przestojów związanych z awariami układnic poprosił o pomoc NSK w ramach Programu Wartości Dodanej AIP. Jest to program będący sprawdzonym narzędziem biznesowym, którego celem jest osiąganie dodatkowej rentowności poprzez poprawę niezawodności maszyn i pogłębianie wiedzy praktycznej personelu.

Magazyn borykał się z przedwczesnymi uszkodzeniami łożysk kół szynowych układnic regałowych, stanowiących ważny element łańcucha logistycznego magazynu. W okresie pięciu lat wymiany wymagało łącznie 40 zespołów. Za każdym razem taka awaria maszyny prowadziła do kosztownych przestojów i napraw.

Działając w ramach programu AIP, eksperci NSK odwiedzili magazyn w celu przeprowadzenia oceny uszkodzonych łożysk oraz warunków środowiskowych aplikacji. Analiza ujawniła, że podstawowymi powodami zużywania łożysk kół było ich niewystarczające smarowanie i występowanie zjawiska zakleszczania.

NSK zaproponowała zamontowanie uszczelnionych i nasmarowanych dożywotnio łożysk kulkowych skośnych dwurzędowych ze zwiększonym luzem promieniowym C3, umożliwiających przenoszenie obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Głównym atrybutem tych innowacyjnych łożysk są nitrylowe uszczelki RSR ze zintegrowanym stalowym nośnikiem. Uszczelki są zaprojektowane tak, aby zapewnić wiodącą na rynku ochronę przed wnikaniem brudu, a w konsekwencji zmniejszenie zużycia i ścierania powierzchni bieżni i kulek. Dodatkowe korzyści obejmują zmniejszenie drgań i mniejsze ryzyko niewystarczającego smarowania.

Aby zademonstrować praktykę stojącą za teorią, inżynierowie NSK przeprowadzili próby terenowe. W ciągu jednego roku próby pokazały, że żadne z łożysk, zamontowanych w ośmiu kołach, nie uległo uszkodzeniu. W ramach dalszego postępowania wynikającego z programu AIP, inżynierowie NSK uzupełnili instrukcję montażu i opracowali procedurę montażu pozwalającą na poprawny montaż zespołów łożyskowych kół oraz odpowiednio przeszkolili personel klienta.

Co ważne, każdy projekt AIP obejmuje precyzyjną ocenę kosztów i korzyści. Dla magazynu obliczenia okazały się proste. Przed wdrożeniem propozycji NSK, przedwczesne uszkodzenia łożysk kół układnic magazynowych kosztowały rocznie 70.800 €. Koszt ten obejmował wymianę części OEM (26.880 €), straty produkcji (wyliczone na 30.000 €) oraz koszty napraw (wyliczone na 10.000 €). Dzięki rozwiązaniu NSK roczne wydatki spadły do 12.700 €. W rezultacie, każdego roku udaje się zaoszczędzić 58.000 €.

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik