Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2016-02-23

Condition Monitoring Services

Monitorowanie Warunków Pracy jest sprawdzoną techniką okresowej analizy, zapewniającą włączenie maszyn do skoncentrowanego na niezawodności programu utrzymania ruchu. Pozwala na opracowanie związanych z maszynami historii trendów, umożliwiających dokładną ocenę wymagań konserwacyjnych maszyn, co przekłada się nie tylko na oszczędność pieniędzy dzięki eliminacji zbędnych operacji konserwacyjnych, ale także ułatwia lepsze planowanie zakupu części zamiennych i zasobów.

Aby pomóc klientom w wykorzystaniu zalet tej techniki, NSK wprowadziła usługi Monitorowania Warunków Pracy (ang. Condition Monitoring Services – CMS) w ramach swojego nowego Programu Wartości Dodanej (ang. Added Value Programme) AIP+. Stanowiące spójny proces, usługi CMS obejmują: wstępną ocenę sprawdzającą zarówno przydatność CMS, jak i zdefiniowanie ścieżki monitorowania, gromadzenie danych z wykorzystaniem urządzeń NSK mierzących drgania, temperaturę i prędkość, analizę danych w celu kontroli kondycji maszyny oraz pełny raport, przedstawiający zalecane działania.

Niepożądane siły, takie jak siły pochodzące z niewspółosiowości i niewyważenia komponentów, można łatwo zidentyfikować dzięki zastosowaniu urządzeń do monitorowania warunków pracy NSK, mierzących, na przykład drgania jednocześnie w trzech osiach. Urządzenia monitorujące mogą także wychwycić wszelkie problemy związane, przykładowo, z brakiem smarowania lub możliwością przedwczesnych uszkodzeń zmęczeniowych.

Błędy związane z osiowaniem i wyważeniem mogą negatywnie wpływać na osiągi i trwałość maszyny, wprowadzając niechciane siły. Eksperci NSK wykorzystują urządzenia monitorujące do przeprowadzenia pełnej dynamicznej korekty wyważenia. Jest to trzyetapowy proces wymagający normalnie regulacji i dodania obciążnika wirnika maszyny i ponownej oceny wielkości niewyważenia. Proces ten jest szczególnie użyteczny w przypadku pomp i wentylatorów, w których występują duże masy rotujące.

Dalsza analiza danych pozwala na zidentyfikowanie podstawowej przyczyny problemu, takiej jak, na przykład, pęknięcie pierścienia wewnętrznego lub niechciane obciążenie, i stworzenie raportu CMS obejmującego plan kondycji maszyny. Ostatecznie, CMS pomaga użytkownikom w monitorowaniu trendów i poprawie harmonogramów planowanych konserwacji, co pozwala na dokładne przewidzenie uszkodzeń łożysk, zanim nastąpią, a przez to na zaoszczędzenie pieniędzy. Jest to kluczowe w obszarze, w którym typowe budżety przeznaczane na utrzymanie ruchu wynoszą od 15 do 40% rocznych obrotów. Wszelkie oszczędności zapewniają w takiej sytuacji znaczący wzrost rentowności, szczególnie dzięki jednoczesnej możliwości wydłużenia czasu eksploatacji maszyny.

O potencjalnych oszczędnościach, które przynosi nasza oferta, zaświadczyć może duży producent wyrobów walcowanych, który borykał się z nieregularnością działania urządzeń wykorzystywanych w procesie przygotowywania sztab. Ponieważ proces ten stanowił krytyczny element procesu produkcji, awarie spowodowały zainicjowanie regularnej konserwacji, która przyniosła skrócenie czasu działania urządzeń i zwiększenie kosztów. NSK przeprowadziła analizę sytuacji i wskazała na problem z napędami wentylatorów głównego pieca. Po zidentyfikowaniu problemu NSK rozpoczęła bardziej regularną analizę CMS, która pozwoliła klientowi na wdrożenie planu konserwacji zapobiegawczej (z wykorzystaniem niezbędnych części zamiennych i zasobów), co przyniosło ogólną redukcję kosztów  w kwocie 69.802 €.

W ramach programu AIP+ przed zarekomendowaniem rozwiązania CMS NSK przeprowadza całościowe badanie zakładu. Pozwala to na dokładne obliczenie krytyczności maszyny Rezultatem jest właściwa strategia konserwacji zapobiegawczej. NSK stosuje szereg technik objętych ofertą AIP, w tym planowanie krytycznych części zamiennych, analizę zastosowania łożysk, szkolenie użytkowników, wyważanie dynamiczne, rozwiązania związane ze smarowaniem oraz osiowanie laserowe. Uzupełnieniem tych usług są usługi Monitorowania Warunków Pracy NSK, które nadzorują prawidłowy stan maszyn i zapewnianie pełnej opieki nad łożyskami.
 
Usługi CMS nadzoruje dwóch wiodących inżynierów NSK, reprezentujących północną i południową Europe, kierujących wszechstronnym zespołem w pełni wyszkolonych inżynierów.

>>

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik