Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2019-02-21

Łożyska NSK Molded-Oil są dostępne w wersjach z łożyskami kulkowymi, baryłkowymi i stożkowymi

Doświadczając powtarzających się uszkodzeń kół pasowych brzeszczotu, duża piekarnia zmieniła typ łożysk używanych w maszynach do wykrawania ciasta. Zastosowanie łożysk NSK z serii Molded-Oil natychmiast ograniczyło koszty konserwacji i zwiększyło wydajność, zapewniając zakładowi łączne oszczędności rzędu 9400 € rocznie.

Wymieniając rocznie ok. 20 zestawów łożysk (40 pojedynczych łożysk), piekarnia zwróciła się do NSK w celu znalezienia rozwiązania problemu powtarzających się awarii. Inżynierowie NSK przeprowadzili przegląd aplikacji w ramach firmowego Programu Wartości Dodanej AIP, który wykazał, że uszkodzenia były spowodowane przez wnikanie do łożysk wody i twardych cząstek.

W wielu maszynach stosowanych w przetwórstwie żywności łożyska funkcjonują w trudnych warunkach środowiska produkcyjnego, takich jak częste zmywanie wodą, parą i/lub strumieniami wody pod wysokim ciśnieniem. W celu zminimalizowania wpływu tych niekorzystnych czynników firma NSK zarekomendowała wymianę standardowych łożysk używanych w maszynach do wykrywania ciasta na zespoły łożysk Molded-Oil. Próba została przeprowadzona pod nadzorem NSK, a od momentu wprowadzenia nowych łożysk ilość awarii znacznie się zmniejszyła. Łożyska NSK zapewniają wydłużony okres eksploatacji do 26 tygodni (sześciu miesięcy), co stanowi poprawę od 4 do 6x w stosunku do łożysk standardowych.

Łożyska NSK Molded-Oil (w wersji ze stali nierdzewnej) to optymalne rozwiązanie dla instalacji w zakładach produkcji żywności i napojów. Ich konstrukcja nie tylko zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak woda i twarde cząstki, ale także zatrzymuje smar w łożyskach, co uniemożliwia przedostawanie się środka smarnego do innych części maszyny, gdzie mógłby się zetknąć z żywnością.

Łożyska Molded-Oil zostały wyposażone w zastrzeżony materiał impregnowany olejem, który opiera się na formule środka smarującego i żywicy poliolefinowej o wysokim powinowactwie do oleju.  Ten specjalny materiał nośnikowy stale uwalnia środek smarny przez długi czas, dzięki czemu nie ma także konieczności uzupełniania oleju smarującego, a środowisko pracy pozostaje czyste.

Motywacją dla osiągniętych oszczędności był fakt, że piekarnia poprzednio musiała poświęcić dużą liczbę roboczogodzin w celu wymiany uszkodzonych łożysk standardowych oraz jednocześnie doświadczała wydłużonych przestojów maszyny do wykrawania ciasta, co prowadziło do strat w produkcji. Biorąc pod uwagę czynniki, takie jak koszty łożysk, koszt pracy, utracone roboczogodziny i koszt wymiany ostrzy oraz wałów, piekarnia dzięki zastosowaniu łożysk NSK Molded-Oil uzyskała roczne oszczędności rzędu 9324 €.


W maszynie do wykrawania ciasta dochodziło do częstych uszkodzeń łożysk kół pasowych brzeszczotu.

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik