Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2019-04-01


In Molded-Oil bearings the lubricant is firmly embedded in the carrier medium

Zakład produkcji mrożonej pizzy doświadczał co 4 tygodnie awarii napinacza pasa działającego w jednym z przenośników. Zastosowanie łożysk NSK Molded-Oil pozwoliło znacząco wydłużyć okres eksploatacji, zapewniając producentowi roczne oszczędności rzędu 15.360 €.

W ramach Programu Wartości Dodanej AIP NSK, oferowanego jako usługa dla użytkowników łożysk, inżynierowie firmy przeprowadzili w zakładzie produkcji mrożonej pizzy analizę uszkodzonych łożysk oraz dokonali przeglądu warunków ich zastosowania. Zespół potwierdził, że uszkodzenia były spowodowane głównie przez częste czyszczenie linii produkcyjnej za pomocą wody. Proces ten powodował także uszkodzenia uszczelek łożysk, jak również korozję elementów tocznych i bieżni. Co więcej, z powodu wnikania wody olej smarujący był wymywany z łożysk.

Jako rozwiązanie problemu firma NSK zarekomendowała zastąpienie dotychczas używanych łożysk standardowych łożyskami Molded-Oil ze stali nierdzewnej, które stanowią optymalny wybór do zastosowań w branży produkcji żywności. Ich konstrukcja nie tylko zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak woda i twarde cząstki, ale także zatrzymuje smar w łożyskach, co uniemożliwia przedostawanie się środka smarnego do innych części maszyny, gdzie mógłby się zetknąć z żywnością.

Łożyska Molded-Oil  zostały wyposażone w zastrzeżony materiał impregnowany olejem, który opiera się na formule środka smarującego i żywicy poliolefinowej o wysokim powinowactwie do oleju. Tego typu materiał nośnikowy stale uwalnia środek smarny przez długi czas, dzięki czemu wyeliminowano konieczność uzupełniania oleju smarującego oraz jednocześnie zapewniono czystość środowiska pracy.

Obserwacje firmy NSK wskazują, że w zastosowaniach, w których środowisko produkcyjne jest zanieczyszczone przez wilgoć i pył, okres eksploatacji łożysk Molded-Oil wykonanych ze stali nierdzewnej jest ponad dwukrotnie dłuższy niż łożysk ze standardowym smarowaniem.

W ciągu roku po zainstalowaniu nowych łożysk w zakładzie produkcji mrożonej pizzy nie odnotowano żadnych awarii. W analizie kosztów modernizacji jedyną pozycję kosztową stanowiła  jednorazowa inwestycja w łożyska Molded-Oil. Pozwoliło to wyeliminować wcześniejsze wydatki związane z wymianą łożysk, konserwacją i smarowaniem, co zapewniło zakładowi  roczne oszczędności rzędu 15.360 €.

 

W łożyskach Molded-Oil środek smarny jest trwale osadzony w materiale nośnikowym

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik