Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2019-02-05

Łożyska baryłkowe NSKHPS z oprawami dzielonymi SNN i uszczelkami labiryntowymi

Gdy zakład przygotowania rud zaczął doświadczać powtarzających się problemów z łożyskami w wentylatorze recyrkulacyjnym powietrza, zwrócił się o poradę do NSK. Jako tymczasowy środek zaradczy zakład stosował chłodzenie sprężonym powietrzem, starając się obniżyć nadmierną temperaturę łożysk podczas pracy – konieczność szybkiego znalezienia długoterminowego rozwiązania była oczywista.

Zespół ekspertów technicznych NSK przeprowadził, w ramach Programu Wartości Dodanej AIP, analizę zastosowania. Analiza ta obejmowała, między innymi, badanie temperatury wentylatora i łożysk, które ujawniło, że łożyska zostały nieprawidłowo zamontowane. Dodatkowo, wyraźnie widoczne była nadmierna ilość środka smarnego oraz niewłaściwe uszczelnienie.

Aby usunąć te nieprawidłowości, NSK zaleciła przejście na wysokosprawne łożyska baryłkowe NSKHPS z oprawami dzielonymi SNN i uszczelkami labiryntowymi NSK. Zmiana ta oraz zalecenia dotyczące prawidłowego montażu, optymalnych interwałów smarowania oraz ilości środka smarnego, powinna była umożliwić wyeliminowanie wcześniejszych problemów zakładu.

Aby sprawdzić teorię przeprowadzono roczną próbę, podczas której NSK nadzorowała montaż łożysk i wdrożenie zaleceń. Podczas próby nie odnotowano żadnych uszkodzeń łożysk w całym 12- miesięcznym okresie jej trwania.

Łożyska NSKHPS zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby umożliwić przenoszenie większych obciążeń i pracę w wyższych temperaturach, zapewniając stabilność temperaturową do 200°C. Dzięki tym cechom użytkownicy mogą uzyskać nawet dwukrotnie większą trwałość serwisową i większą niezawodność.

Klient wkrótce mógł potwierdzić te zalety, ciesząc się zwiększoną produktywnością, ograniczeniem czynności związanych z utrzymaniem ruchu i eliminacją sprężonego powietrza. Wszystko to przyniosło znaczące oszczędności. Uwzględniając czas i koszty robocizny związane z uszkodzeniami łożysk oraz koszt sprężonego powietrza, zakład oszczędza teraz 393.706 € rocznie.

Łożyska NSKHPS zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby umożliwić przenoszenie większych obciążeń i pracę w wyższych temperaturach


Wał i oprawy łożysk wentylatora cyrkulacyjnego powietrza w zakładzie przygotowania rudy.

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik