Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2019-10-02

NSK’s new sealed four-row tapered roller bearing for work rolls in rolling mills

NSK opracowała najnowsze czterorzędowe łożyska stożkowe do walcarek, oferujące liczne, wiodące w klasie korzyści w zakresie zwiększania wydajności i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. Łożyska walców roboczych o uszczelnionej budowie  wykorzystują nowo opracowany, wodoodporny środek smarny. Dzięki nowym produktom dwukrotnie wydłużył się okres eksploatacji w wymagających środowiskach, w których istnieje wysokie ryzyko przenikania wody do łożysk. Uszczelniona konstrukcja sprawia, że zużycie smaru jest znacznie mniejsze niż w przypadku standardowego łożyska «otwartego», a jednocześnie  znacząco ograniczono ryzyko zanieczyszczenia środowiska.

Nowe czterorzędowe,  uszczelnione łożyska stożkowe o dużej trwałości, wykorzystujące smar AQGRD spełniają podstawowe wymaganie w aplikacjach walcowania, gwarantując długi okres bezproblemowej eksploatacji walców roboczych. Zwykle wykorzystuje się kilka walców roboczych do walcowania płyt ze stali lub innych stopów w celu uzyskania określonych kształtów, takich jak arkusze. Tego typu operacje są szczególnie wymagające dla łożysk, które muszą  wytrzymywać duże obciążenia przy wysokich temperaturach i prędkościach pracy oraz przy ciągłym narażeniu na rozpryski wody i wnikanie do wnętrza łożyska metalowych drobin.

Ciężkie warunki operacyjne mogą prowadzić do przedwczesnych uszkodzeń łożysk z powodu wad, takich jak łuszczenie powierzchni.  Łuszczenie powstaje, gdy na skutek zmęczenia tocznego małe kawałki materiału łożyskowego oddzielają się od gładkiej powierzchni bieżni. Efekt ten tworzy «szorstkie» regiony, które ostatecznie uniemożliwiają działanie łożyska.

Nowy, wodoodporny smar AQGRD stanowi kluczowe innowacyjne rozwiązanie, opracowane w celu zapobiegania tego typu problemom. Olej smarujący, o optymalnie dobranym składzie, tworzy grubszy film olejowy i warstwę ochronną pomiędzy bieżnią a wałeczkami, zapobiegając bezpośredniemu  kontaktowi elementów tocznych bez środka smarnego, jak również przeciwdziałając korozji.  Zapobieganie powstawaniu rdzy jest istotne, ponieważ szkodliwe defekty, takie jak łuszczenie ograniczające żywotność łożyska, powstają w obszarach skorodowanych.  Ostatecznie dłuższy okres eksploatacji zmniejsza koszty konserwacji i zwiększa wydajność operacyjną.  Co więcej, ponieważ łożyska wymagają rzadszej wymiany,  pomaga to  w minimalizowaniu śladu węglowego produktu i zużyciu zasobów.

Oprócz korzyści związanych z długą żywotnością, mniejsze zużycie materiału i energii będzie również skutkować  w odniesieniu do  cykli wymiany standardowych łożysk, co z kolei pomaga obniżyć emisję CO2.

W przyszłości firma NSK będzie nadal rozwijać i wytwarzać produkty ukierunkowane na budowanie zrównoważonego społeczeństwa.

 

Zdjęcie 1) Nowe uszczelnione czterorzędowe łożyska stożkowe do walców roboczych w walcowniach

Zdjęcie 2)  Schemat roboczy walcarki pokazujący walce robocze i oporowe

Zdjęcie 3)  Najnowsze czterorzędowe łożyska stożkowe NSK wypełnione wodoodpornym smarem AQGRD oferują  dwukrotnie dłuższy okres eksploatacji w porównaniu do łożysk standardowych

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik