Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2019-01-28

Zaktualizowany katalog NSK dla branży spożywczej

Sektor spożywczy i napojów był od dawna przedmiotem szczególnej uwagi NSK, będącej jednym z największych na świecie producentów łożysk tocznych. Przeznaczone specjalnie dla tej branży łożyska toczne NSK charakteryzują się bardzo istotnymi cechami konstrukcyjnymi, takimi jak odporne na korozję materiały, uszczelnienie i zastosowanie środków smarnych dopuszczonych do kontaktu z żywnością, niewymagających uzupełniania w okresie eksploatacji.

Ciągła praca z wysoką prędkością oraz bardzo surowe wymagania sanitarne i warunki pracy wymagają zastosowania niezawodnych, wytrzymałych łożysk ułatwiających tanią produkcję. Konieczne jest przy tym zapewnienie wyjątkowych osiągów i bezobsługowej pracy, pomimo narażenia łożysk na działanie wysokich temperatur, wody i środków chemicznych. Łożyska muszą także w bezpieczny i niezawodny sposób zapobiegać zanieczyszczeniu żywności.

Przy produkcji żywności łożyska stosowane są w procesach związanych z obróbką surowców, obróbką podstawową (cięciem i mieszaniem), obróbką wtórną (formowaniem), przenoszeniem, kontrolą, podgrzewaniem i pakowaniem, podczas gdy w produkcji napojów, zastosowania koncentrują się  na formowaniu, napełnianiu, zamykaniu, kontroli i pakowaniu butelek.

Pomagając uprościć dobór łożysk do wymienionych wyżej procesów, NSK wydała nową wersję swojego katalogu zatytułowanego „Rozwiązania dla przemysłu spożywczego i napojów”. Publikacja ta zawiera omówienie sektora i skupia się na indywidualnych potrzebach linii przetwarzania żywności i napojów, prezentując dodatkowo główne produkty.

Jednym z podstawowych produktów przedstawionych w katalogu są zespoły łożyskowe NSK Silver-Lube. Zespoły Silver-Lube składają się z wykonanych z wysokiej klasy stali nierdzewnej pierścieni łożyskowych, koszyków i kulek oraz nośników uszczelek, wkrętów dociskowych, smarowniczek i tulejek w obudowach. Zespoły są ponadto wyposażone w uszczelki z kauczuku nitrylowego i odrzutniki oleju ze stali nierdzewnej oraz obudowy z termoplastycznej żywicy poliestrowej. Łożyska są fabryczne wypełnienie smarem USDA H1 o szerokim zakresie temperatur dopuszczonym do kontaktu z żywnością.

Katalog prezentuje także zespoły łożyskowe Life-Lube, łączące odporność na korozję obudowy Silver-Lube oraz uszczelnienie i smarowanie łożysk Molded-Oil. Szczególnie istotne jest to, że łożyska Life-Lube mogą być stosowane w środowiskach mokrych, w tym takich, w których występują ciecze technologiczne i/lub środki chemiczne.

Kolejnym z ważnych produktów przedstawionych w nowym katalogu są łożyska NSK Molded-Oil. Stosowane szeroko w zakładach produkcji żywności i napojów, łożyska Molded-Oil nie tylko zapobiegają wnikaniu takich zanieczyszczeń, jak woda i cząstki stałe, ale także zapewniają brak wycieków środka smarnego z łożyska do innych części maszyny, gdzie mógłby zanieczyścić żywność. Łożyska te są smarowane opatentowanym materiałem impregnowanym olejem, złożonym z oleju smarnego i żywicy poliolefinowej, wykazującej wysokie podobieństwo do oleju. Materiał nośny uwalnia nieustannie środek smarny przez długi czas, zapewniając utrzymanie środowiska pracy w czystości, ponieważ nie występują w nim wycieki smaru i nie jest konieczne uzupełnianie oleju.

Specjalna sekcja katalogu koncentruje się na smarach przeznaczonych do maszyn przetwarzających żywność. NSK opracowała pierwszy na świecie smar oparty w 100% na składnikach spożywczych. Smar H3G posiada certyfikat NSF w kategorii H3, oferując niski moment, znakomitą odporność na wodę i niski poziom wycieków w środowiskach, w których maszyny narażone są na działanie wody. Smar może być stosowany w temperaturach do 90°C, smar H1R w temperaturach do 120°C, zaś H1B do 200°C. Zarówno smar H1R, jak i H1B otrzymały certyfikaty potwierdzające zgodność z zasadami halal i koszerności   Dostępna do pobrania z platformy e-bookowej NSK pod adresem www.nsk-literature.com, zaktualizowana wersja katalogu „Rozwiązania dla przemysłu spożywczego i napojów” dostępna jest w języku angielskim, zaś wkrótce będzie można ją pobrać również w innych językach.


Zespoły łożyskowe NSK Silver-Lube są wyposażone w pierścienie, koszyki i kulki ze stali nierdzewne
 


Zespoły łożyskowe NSK Life-Lube mogą być stosowane w środowiskach mokrych

 


Łożyska NSK Molded-Oil są powszechnie wykorzystywane w zakładach produkcji spożywczej i napojów

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik