Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2019-01-07

Wkładki  Molded-Oil

Dzięki zastosowaniu wkładek łożyskowych Molded-Oil NSK, międzynarodowy producent napojów rozwiązał powracający problem z przedwczesnymi uszkodzeniami wkładek w systemie napędowym czterech kluczowych przenośników sortujących. Wpłynęło to na znaczące wydłużenie okresu eksploatacji, zapewniając producentowi roczne oszczędności powyżej 5000 €.

Przeprowadzane w zakładzie procesy czyszczenia wykorzystujące mieszankę wody i chemikaliów uszkadzały uszczelki łożysk i wypłukiwały smar z wykorzystywanych w instalacji zespołów łożyskowych. W rezultacie  wkładki łożyskowe musiały być wymieniane co 5-6 miesięcy, zaś co 3 tygodnie konieczne było uzupełnianie środka smarującego.  NSK została poproszona o rozwiązanie tego problemu tak, aby zwiększyć trwałość serwisową łożysk i ograniczyć wymagania dotyczące konserwacji.

Po przeprowadzeniu dokładnej analizy zastosowania zespół ekspertów NSK stwierdził, że problem awarii przenośników powinno rozwiązać wykorzystanie zespołów łożyskowych Molded-Oil.

Zespoły łożyskowe NSK składają się z dwóch podstawowych komponentów: wkładki i obudowy. Każdy zespół składa się z uszczelnionego łożyska kulkowego jednorzędowego o sferycznej średnicy zewnętrznej i poszerzonego pierścienia wewnętrznego zamontowanego w obudowie stojącej lub kołnierzowej. Zastosowanie pasowania kulistego kompensuje początkową niewspółosiowość.

Co istotne, w przypadku wkładek Molded-Oil smar jest trwale osadzony w stabilnym medium nośnikowym – żywicy poliolefinowej impregnowanej olejem. Ten rodzaj smaru nie może zostać wymyty przez ciecze i zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do łożyska. Optymalne smarowanie utrzymywane jest przez długi okres pracy, ponieważ nośnik uwalnia substancję smarującą powoli. Warto również podkreślić, że dzięki wyeliminowaniu możliwości wycieku środka smarującego oraz konieczności uzupełniania smaru środowisko pracy pozostaje czyste.

Wykonane z nierdzewnej stali martenzytycznej wkładki łożyskowe Molded-Oil stanowią idealne rozwiązanie w zastosowaniach, w których występuje częsty i intensywny kontakt z wodą.

Rok po instalacji wkładek Molded-Oil producent napojów nie odnotował żadnych usterek, a jednocześnie została wyeliminowana konieczność uzupełniania smaru. Dzięki temu zakład oszczędza rocznie 5080 €.Jeden z napędów przenośników w zakładzie produkcji napojów, tworzący trudne warunki pracy dla zespołów łożyskowyc

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik