Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2019-05-10

2)	Molded-Oil bearings from NSK protect against water penetration, thus preventing bearing grease from escaping into the working environment

Zakład przetwórstwa warzyw w Niemczech odniósł znaczące korzyści dzięki zastosowaniu łożysk NSK Molded-Oil. Przede wszystkim nowe rozwiązanie pomogło firmie wydłużyć okres eksploatacji łożysk głównego przenośnika - z 2 tygodni do 40 - co pozwoliło znacząco ograniczyć koszty prac konserwacyjnych i przestoje w procesie produkcyjnym.

Chcąc poznać przyczynę tak szybkiego tempa uszkodzeń poprzednio stosowanych łożysk oraz wyeliminować związane z tym koszty i czas prac konserwacyjnych, spółka poprosiła firmę NSK o przeprowadzenie badania zastosowania.

Podczas kontroli eksperci NSK szybko określili przyczynę awarii. Z powodu rygorystycznych standardów higienicznych wymaganych przez regulacje przemysłu spożywczego system był dokładnie i regularnie czyszczony. Odkryto również, że proces czyszczenia powodował wnikanie do łożysk znaczących ilości wody, co skutkowało wypłukiwaniem środka smarnego.

Aby pomóc zakładowi w przezwyciężeniu wyzwań związanych z regularnymi cyklami mycia, firma NSK zarekomendowała zastosowanie uszczelnionych łożysk Molded-Oil.

W przypadku łożysk Molded-Oil wdrożono specjalną koncepcję trybologiczną (trybologia to nauka o zużyciu, tarciu i smarowaniu). Przykładowo łożyska zostały wyposażone w zastrzeżony przez NSK materiał impregnowany olejem, oparty o smar i żywicę poliolefinową o dużym powinowactwie do oleju. Materiał ten uwalnia środek smarny, który przez długi czas nie jest wypłukiwany dzięki swojej konsystencji. Jednocześnie materiał nośnikowy zapobiega penetracji łożyska przez zanieczyszczenia stałe lub wodę.

Nowe łożyska zastosowane w zakładzie zapewniły wydłużenie okresu eksploatacji z dwóch tygodni do ponad 9 miesięcy. Ten bardzo dobry wynik jeszcze raz potwierdził obserwacje NSK, że łożyska Molded-Oil w środowiskach wilgotnych i zanieczyszczonych pyłem zapewniają przynajmniej dwukrotnie dłuższą żywotność w porównaniu do łożysk standardowych. W tym konkretnym przypadku okres eksploatacji zwiększył się 20 krotnie.

Zakład doświadcza również wielu innych korzyści. Przykładowo środowisko pracy pozostaje czyste, ponieważ nie dochodzi do wycieków smaru i nie trzeba go uzupełniać, a ponadto komponenty łożyska wykonano ze stali nierdzewnej. Tym samym łożyska Molded-Oil są doskonale przystosowane do zastosowań przetwórstwa spożywczego, gdzie dokładne i regularne procesy czyszczenia mają kluczowe znaczenie.

NSK dostarczyło do zakładu przetwórstwa spożywczego łożyska wyposażone po obu stronach w bardzo wydajne uszczelki stykowe (DDU), zapewniające jeszcze wyższy poziom ochrony. Opcja ta jest dostępna dla standardowej serii łożysk kulkowych Molded-Oil.  Rozwiązania Molded-Oil są dostępne także w wersji z łożyskami baryłkowymi i stożkowymi.

Specjalne właściwości produktów Molded-Oil i innych serii łożysk opracowanych przez NSK dla zastosowań przetwórstwa spożywczego zostały opisane w nowej broszurze dostępnej jako e-book na stronie www.nsk-literature.com

 Częste cykle mycia wodą powodują wymywanie smaru z łożysk przenośnika 

 

 

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik