Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

O Firmie - 2019-07-30

Coroll becomes NSK’s first Certified AIP Partner in Czech Republic

Firma Coroll s.r.o, jako pierwszy  autoryzowany dystrybutor NSK w Czechach,  została uhonorowana tytułem Certyfikowanego Partnera Programu AIP. Podczas ceremonii wręczenia wyróżnienia 13 maja br. zespół menedżerów firmy otrzymał certyfikat wraz z nagrodą NSK «Man towards future», która podkreśla imponujący postęp, jaki dokonała spółka. Firma Coroll została nominowana do uzyskania certyfikatu AIP przez oddział NSK Polska.

Skupiając się na zapewnieniu jakości, firma Coroll jest jednym z największych dystrybutorów łożysk, śrub kulowych i technologii ruchu liniowego w Czechach. Założona w 1995 r. spółka ma szerokie możliwości techniczne, pracując z klientami zarówno w zakresie  konstrukcji nowych produktów, jak i optymalizacji funkcjonalności istniejącego wyposażenia. Celem działań  zawsze jest osiągnięcie jak najlepszych technicznie i kosztowo rozwiązań dla klientów.

W oparciu o to założenie było jasne, że firma Coroll ma potencjał, aby osiągnąć kolejny etap rozwoju i stać się jednym  z członków rosnącej sieci Certyfikowanych Partnerów AIP NSK (Programu Wartości Dodanej). Tylko dystrybutorzy, którzy  z powodzeniem ukończyli 10-etapowy plan  (proces obejmujący intensywne szkolenie i ocenę działalności w terenie) mogą uzyskać status Certyfikowanych Partnerów AIP.

W przypadku firmy Coroll program składał się z szeregu kluczowych etapów obejmujących analizę sytuacji (ocena i zrozumienie problemu klienta), rozwiązania projektowe (obejmujące kalkulację kosztów,  analizę zwrotu z inwestycji i inne powiązane informacje), wdrożenie rozwiązania, obliczanie faktycznych oszczędności i rozszerzenie rozwiązania na inne działania.

Zespół ekspertów NSK zapewnił rozbudowane szkolenie, skupione nie tylko na produktach, narzędziach i usługach NSK,  ale także poruszające wiele innych istotnych problemów, takich jak efektywna konserwacja i inspekcja, świadomość procederu fałszowania łożysk i przyszłe rozwiązania. Najpierw odbyły się szkolenia teoretyczne i praktyczne w siedzibie firmy Coroll, a następnie  przeprowadzono szkolenia na miejscu u klientów. Realizacja całego procesu zajęła  ponad rok.

Postanowiono sprawdzić nowo nabytą wiedzę i umiejętności firmy  Coroll u dwóch klientów z branży stalowej: producenta blach walcowanych na zimno i  walcowni wytwarzającej rury stalowe.

W pierwszym przypadku projekt AIP obejmujący walcarkę kwarto-nawrotną zapewnił roczne oszczędności w wysokości 56 921 €, podczas gdy drugi projekt - skupiony na wyposażeniu do przebijania otworów (wykrawania) - wygenerował oszczędności rzędu 32 820  €. Liczby te wskazują na  potencjał oszczędności dostępny dla firm korzystających ze sprawdzonej inicjatywy AIP. Dodatkowo pod nadzorem NSK autoryzowany dystrybutor zapewnił szkolenie dla klienta w zakresie  poprawnej inspekcji, obsługi i konserwacji łożysk.

Firma Coroll z siedzibą w Hronov  jest piątym certyfikowanym partnerem AIP w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i będzie podlegać corocznemu bieżącemu przeglądowi. Certyfikat opiera się na długotrwałej reputacji firmy w zakresie wiedzy technicznej w sektorach precyzyjnych, takich jak obrabiarki, produkcja stali, przekładnie, branża papierowa i produkcja szyn.

«Firma NSK dąży do zapewnienia klientom pełnego zakresu indywidualnie dopasowanych usług technicznych, poprzez przekształcanie grupy autoryzowanych dystrybutorów w specjalistyczną sieć Certyfikowanych Partnerów AIP, będących w stanie oferować kompleksowe rozwiązania» mówi Tim Cains, European AIP Services Manager.

Korzystając z funkcji «Znajdź dystrybutora» na stronie internetowej NSK Europe, użytkownicy mogą przeglądać listę wszystkich Certyfikowanych Partnerów AIP w swoim kraju.

Zdjęcie 1) Na zdjęciu podczas uroczystości wręczenia  Certyfikatu Partnera Programu  AIP (od lewej do prawej):  dyrektor ds. sprzedaży Marek Fulka Coroll s.r.o; dyrektor zarządzający, właściciel Martin Houstek, Coroll s.r.o; Marek Ziółkowski (NSK) Territory Manager CEE, European Industrial Business Unit (EIBU); oraz Karel Svab (NSK) Sales Engineer Czech Republic, EIBU

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik