Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Usługi - 2020-11-16

NSK academy training module for rolling mills

Nowy kurs poświęcony łożyskom do walcarek wzbogacił ofertę internetowej platformy szkoleniowej Akademia NSK (www.nskacademy.com). Najnowszy moduł  jest skierowany do osób zajmujących się  specyfikacją lub konserwacją łożysk, które muszą sprostać trudnym warunkom pracy występującym w różnych procesach produkcyjnych walcowni. Podobnie jak w przypadku wszystkich modułów szkoleniowych dostępnych w Akademii NSK zarejestrowani użytkownicy, którzy uzyskają 80% pozytywnych odpowiedzi, otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. Charakter procesów produkcyjnych wyrobów stalowych i żelaznych sprawia, że łożyska stosowane w walcowniach muszą zmagać się z wieloma problemami, takimi jak duża ilość ciepła, zanieczyszczenia, wysokie obciążenia, wibracje i uderzenia. Najnowszy moduł szkoleniowy NSK objaśnia, w jaki sposób można zminimalizować skutki tych niekorzystnych czynników dzięki zoptymalizowanej specyfikacji łożysk.

Kurs obejmuje przegląd procesów produkcyjnych, w szczególności skupiając się na wielu różnych typach walcarek używanych do wytwarzania produktów stalowych.  Szczegółowo zostały omówione charakterystyki, takie jak zmiany nacisku walców, ponieważ jest to szczególnie istotne przy projektowaniu i doborze łożysk.

Moduł obejmuje również dokładny opis  technologii łożysk optymalnie dostosowanych do określonych sekcji walcarek, takich jak zespoły walców roboczych i walców oporowych oraz wyjaśnia, jak właściwości łożysk zostały dopasowane do typowych warunków pracy w walcowniach.

Odpowiednio dobrane łożyska sprzyjają długiemu okresowi eksploatacji i obniżają koszty poprzez ograniczenie wymogów konserwacyjnych, napraw i przestojów walcowni. Mając to na uwadze, nowy kurs uwzględnia  wpływ parametru TCO (całkowitego kosztu użytkowania), porównując łożyska otwarte i uszczelnione.

Nowy kurs online NSK obejmuje  również łożyska do walcarek Sendzimira lub walcarek Z (jak czasami są nazywane).

Prezentowany moduł szkoleniowy został opracowany, aby pomóc producentom OEM i konserwatorom walcarek lepiej zrozumieć podstawowe zasady wyboru łożysk.  Wszyscy użytkownicy związani ze sprzedażą produktów, wsparciem technicznym, konserwacją, inżynierią lub badaniami i rozwojem mogą odnieść korzyści z nowego szkolenia.

Użytkownicy  Akademii NSK poszerzają wiedzę, której używają na co dzień i korzystają z najnowszych rozwiązań łożyskowych NSK maksymalizujących żywotność maszyn.

 

 

Zdjęcie: Najnowszy moduł szkoleniowy Akademii NSK został opracowany pod kątem pomocy producentom sprzętu OEM w zrozumieniu podstawowych zasad doboru łożysk do walcarek

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik