Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2020-02-03

Shock loads and vibration are prevalent at woodworking plants (Photo: Sergei Pronin | Dreamstime.com)

Gdy producent płyt MDF zastosował specjalne łożyska baryłkowe NSK w walcu roboczym swojej szlifierki, wydłużył w ten sposób okres eksploatacji łożysk z ok. 2-3 miesięcy do ponad roku, co wyeliminowało koszty roczne w wysokości 13.400 € związane z przestojami i zużyciem łożysk. 

Obciążenia udarowe i wibracje to powszechne problemy występujące w maszynach do obróbki drewna, które wpływają na ogólną wydajność łożysk. Doświadczając przedwczesnych uszkodzeń łożysk co 2-3 miesiące, producent płyt MDF postanowił skorzystać z wiedzy ekspertów NSK i zalet Programu Wartości Dodanej AIP. Zakład jako cel wyznaczył osiągnięcie co najmniej rocznego okresu eksploatacji łożysk, co pozwoliłoby realizować tylko zaplanowane przestoje i prace konserwacyjne.

Inżynierowie NSK przeprowadzili pełny przegląd zastosowania, skrupulatnie badając konstrukcję szlifierki i  warunki  jej pracy.  W rezultacie obserwacji, które jako przyczyny uszkodzeń łożysk zidentyfikowały wstrząsy i wibracje, firma  NSK zarekomendowała instalację specjalnej serii łożysk baryłkowych dla przesiewaczy wibracyjnych dostarczonej do testów.

Próby wykazały wydłużenie okresu eksploatacji łożysk do 10.000 godzin, co spełniało wymagania zakładu produkcji płyt MDF. W ten sposób zostały wyeliminowane wcześniejsze koszty rzędu 13.400 € rocznie związane z przestojami i zużyciem łożysk.

Po 14 miesiącach pracy łożyska NSK zostały wymienione  w ramach zaplanowanych prac konserwacyjnych.

Łożyska baryłkowe o długim okresie eksploatacji do przesiewaczy wibracyjnych zostały zaprojektowane pod kątem wytrzymałości na trudne warunki robocze, w szczególności takie, gdzie problem stanowią powtarzające się wibracje.  Łożyska są dostarczane z precyzyjnie obrobionym maszynowo, wytrzymałym, jednoelementowym koszykiem mosiężnym.  Warto podkreślić również  wysoki poziom wykończenia powierzchni wałeczków oraz wewnętrznych i zewnętrznych pierścieni, a także specjalną obróbkę cieplną wałeczków, zapobiegającą pęknięciom spowodowanym przez wibracje i obciążenia udarowe.

Dzięki takiej charakterystyce seria łożysk baryłkowych do przesiewaczy wibracyjnych oferuje przynajmniej  dwukrotnie dłuższy okres eksploatacji w porównaniu do łożysk standardowych, podczas gdy obciążalność statyczna i dynamiczna została zwiększona o 25%. Łożyska są dostarczane w zakresie średnic od 40 do 200 mm.

 

 

Zdjęcie 1)  Obciążenia udarowe i wibracje to dominujące problemy w zakładach przeróbki drewna  (Photo: Sergei Pronin | Dreamstime.com)

 

Zdjęcie 2)  Seria  łożysk baryłkowych NSK do przesiewaczy wibracyjnych z pokazanym koszykiem mosiężnym

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik