Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2020-05-11

NSK’s sealed cylindrical roller bearings offer high load capacity and advanced sealing

Wiodący producent łopatek turbin gazowych, który zmagał się z powtarzającymi się co 6 tygodni uszkodzeniami łożysk, zaoszczędził w ciągu roku 100.095 € dzięki zmianie typu łożysk w karuzeli na linii odlewniczej połączonej z niewielką rekomendowaną modyfikacją konstrukcyjną. 

Ze względu na krótki okres eksploatacji dotychczas używanych łożysk producent zdecydował się skontaktować ze specjalistycznym zespołem inżynierów aplikacyjnych NSK. Korzystając z programu Wartości Dodanej AIP, eksperci NSK przeprowadzili pełen przegląd istniejącej konstrukcji, który obejmował również inspekcję uszkodzonych łożysk.

Analiza wykazała, że na jednym ze etapów procesu odlewania używano wyjątkowo żrącego środka (50% roztworu wodorotlenku sodu w temp. 180°C), co w połączeniu z wysokimi obciążeniami i niewspółosiowością montażu powodowało problemy ze smarowaniem i zakleszczaniem łożysk.  Dodatkowo problem pogłębiło nieodpowiednie uszczelnienie łożysk.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki firma NSK zaproponowała zastosowanie serii uszczelnionych łożysk walcowych, które powinny zapobiec wnikaniu agresywnych roztworów i jednocześnie poprawić wydajność uszczelnienia. Zarekomendowano również alternatywną konstrukcję koła karuzeli, co jeszcze bardziej poprawiło ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń i uprościło montaż. Próby wykazały, że zmiany te przyczyniły się do dwukrotnego wydłużenia okresu eksploatacji, co z kolei zapewniło znaczące ograniczenie liczby przestojów i kosztów konserwacji. W rezultacie zmodernizowano również pozostałe linie odlewnicze producenta.

Uszczelnione łożyska walcowe NSK oferują wysoką obciążalność i zaawansowane uszczelnienie, stanowiąc idealne rozwiązanie do wymagających warunków pracy panujących w odlewniach i innych zakładach stalowniczych. Obrobione maszynowo otwory w wewnętrznym i zewnętrznym pierścieniu łożysk pozwalają na miejscu uzupełniać smar litowy, a specjalna powłoka fosforanowa, zwiększająca odporność na korozję, stanowi dodatkową korzyść.

Oszczędności uzyskane przez zakład odlewniczy zostały obliczone poprzez porównanie wcześniejszych rocznych kosztów łożysk, pracy wymaganej do wymiany łożysk i nieplanowych przestojów z rocznymi kosztami zastosowanego rozwiązania NSK.

 


Zdjęcie: Łożyska walcowe NSK oferują dużą obciążalność i zaawansowane uszczelnienie

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik