Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2020-08-24

Optical sorter conveyor at a recycling plant

Zakład recyklingu, który doświadczał regularnych uszkodzeń łożysk zamontowanych w przenośniku sortownika optycznego, uzyskał znaczące oszczędności, wykorzystując serię opraw dzielonych SNN wyposażoną w łożyska baryłkowe NSKHPS. Dzięki ograniczeniu kosztów wymiany łożysk, konserwacji oraz wyeliminowaniu uszkodzeń zakład oszczędza rocznie 51.174 €. Problem w zakładzie recyklingu ujawnił się wkrótce po instalacji łożysk - w ciągu zaledwie trzech miesięcy odnotowano pięć napraw.  Kadra kierownicza zakładu, chcąc rozwiązać problem, który okazał się kosztowny ze względu na naprawy i nieplanowane przestoje, zaprosiła zespół ekspertów NSK do przeprowadzenia pełnego przeglądu zastosowania.

 W ramach przeglądu stanowiącego część Programu Wartości Dodanej AIP zespół inżynierów NSK szybko odkrył, że to wibracje i problemy ze smarowaniem powodują przedwczesne uszkodzenia łożysk.  W szczególności negatywną rolę odegrały wibracje charakterystyczne dla tego typu zastosowań, które spowodowały poluzowanie śrub dociskowych, co z kolei doprowadziło do poślizgu wału w wewnętrznym pierścieniu łożyska. Odnotowano również, że zamontowany zespół łożyskowy nie posiadał otworu do odprowadzania smaru, w wyniku czego dochodziło do nadmiernego gromadzenia się środka smarnego i powstawania wysokiej temperatury.

W następstwie obserwacji firma NSK zarekomendowała użycie łożysk baryłkowych NSKHPS (High Performance Standard) w obudowach dzielonych SNN montowanych na wale za pomocą tulei wciąganych. Metoda blokowania za pomocą tulei wciąganej oznacza, że łożysko nie może się poluzować na wale, nawet w przypadku wystąpienia wibracji. Co więcej, oprawy dzielone SNN NSK są standardowo wyposażone w otwór wylotowy dla smaru, dzięki czemu unika się nadmiernego gromadzenia środka smarnego. Od momentu wdrożenia rozwiązania NSK nie odnotowano żadnego uszkodzenia łożyska.

W ramach swojej modułowej serii SNN NSK oferuje oprawy dzielone opracowane pod kątem użycia w wymagających branżach i zastosowaniach, takich jak przenośniki w instalacjach recyklingu, kamieniołomy, produkcja stali czy rolnictwo.  Warto podkreślić, że komponenty można łatwo zainstalować dzięki szczegółom konstrukcyjnym, takim jak lite narożniki obudowy, które zapewniają optymalne mocowanie trzpieni pozycjonujących oraz znacznik centrujący ułatwiający ustawienie. Precyzyjnie wykonana obudowa dzielona zapewnia łatwą wymianę łożysk i upraszcza konserwację, a dwa specjalne otwory umożliwiają uzupełnianie smaru.

Wysoka sztywność (minimalizująca odkształcenia gniazd łożysk), dobre rozpraszanie ciepła oraz szeroki zakres rozwiązań uszczelniających dopasowanych do wszelkich potrzeb stanowią kolejne zalety serii opraw dzielonych SNN. Dodatkowo ta sama obudowa może być używana z dwurzędowymi łożyskami baryłkowymi lub dwurzędowymi łożyskami kulkowymi wahliwymi. Jednostki łożyskowe montowane w serii opraw SNN są dostarczane dla wałów o średnicach od 20 do 140 mm.

Zastosowane w zakładzie recyklingu łożyska baryłkowe NSKHPS to produkty przystosowane do dużych prędkości i obciążeń. Są one dostępne z koszykiem stalowym lub mosiężnym i charakteryzują się optymalną konstrukcją bieżni oraz wykończeniem powierzchni, a także stabilnością temperaturową do 200 °C. Należy podkreślić, że łożyska NSKHPS oferują o 25% wyższą obciążalność, do 20% wyższą prędkość graniczną oraz dwukrotnie dłuższą żywotność.

W połączeniu z oprawami dzielonymi serii SNN łożyska NSKHPS pozwoliły zakładowi recyklingu zmniejszyć liczbę awarii w ciągu roku z 10 do zera.

 


Zdjęcie 1)  Z powodu uszkodzeń łożysk przenośnik sortownika optycznego w zakładzie recyklingu ulegał 10 awariom rocznie.

 

Zdjęcie 2)  Seria opraw dzielonych SNN została zaprojektowana do użytkowania w wymagających aplikacjach.

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik