Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

O Firmie - 2020-09-14

Masayuki Maeda with the Tribology Technology Award

Od wielu lat firma NSK skupia swoje kompetencje rozwojowe na czterech podstawowych technologiach obejmujących trybologię, symulację/analizę, mechatronikę i inżynierię materiałową.

Obecnie te kluczowe obszary zainteresowania zostały uzupełnione o technologię produkcji.  Rozszerzenie zakresu czterech podstawowych technologii podkreśla rosnące znaczenie optymalizacji maszyn, systemów i wyposażenia w produkcji łożysk wysokiej jakości. Co więcej w ten sposób NSK potwierdza rosnący wpływ globalnych trendów w postaci IoT (ang. Internet of Things; Internet Rzeczy), Przemysłu 4.0 i AI (ang. Artificial Intelligence;  Sztuczna inteligencja). 

Kluczowe cele, które firma NSK stara się osiągnąć podczas opracowywania nowych generacji łożysk, obejmują uzyskanie wyższych prędkości, mniejszego tarcia, lepszej efektywności energetycznej oraz wydłużonej żywotności nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

W skrócie firma NSK koncentruje się na kluczowych technologiach, które oferują największy wpływ na poprawę charakterystyk i osiągów łożysk.

Dzięki piątej podstawowej technologii koncentrującej się na zagadnieniach produkcyjnych firma podkreśla znaczenie skrupulatnego podejścia wymaganego do produkcji wysokiej jakości łożysk, które pomagają maksymalizować zarówno precyzję, jak i wydajność.

Możliwości produkcyjne NSK są w większości rozwijane i optymalizowane we własnym zakresie, co jest korzystne, ponieważ międzynarodowa sieć 64 zakładów produkcyjnych firmy rozmieszczonych w 13 krajach wykorzystuje najnowocześniejsze technologie produkcyjne. Wiele z tych technologii opiera się na strategii cyfryzacji w celu zapewnienia wysoko wydajnej, elastycznej i zrównoważonej produkcji. Na przykład, wykorzystując IoT (Internet Rzeczy), firma NSK zwiększa optymalizację swojej sieci fabrycznej, wzbogacając technologię produkcji o rozwiązania AI (sztucznej inteligencji). Firma pracuje również nad stworzeniem inteligentnych fabryk, które oszczędzają miejsce i energię oraz zmniejszają zapotrzebowanie na siłę roboczą.

Oczywiście w przyszłości będą kontynuowane inwestycje związane z pozostałymi czterema kluczowymi technologiami. Przykładowo dzięki najnowszym, wysoko wydajnym łożyskom kulkowym poprzecznym do silników elektrycznych, firma NSK zaprezentowała ulepszenia, które można osiągnąć dzięki inteligentnym pracom rozwojowym w zakresie trybologii.  Specjalnie dla tych łożysk inżynierowie-trybolodzy opracowali smar EA7, który zmniejsza tarcie wewnętrzne.  Innowacja ta, w połączeniu ze zoptymalizowanym poziomem wypełnienia środkiem smarnym, nie tylko prowadzi do znacznego zmniejszenia tarcia - a co za tym idzie do uzyskania wyższej efektywności energetycznej - ale również dwukrotnie wydłuża interwały serwisowe silników elektrycznych.

Działania NSK w tym obszarze zostały docenione przez Japońskie Towarzystwo Trybologiczne (JAST), które niedawno uhonorowało NSK nagrodą Tribology Technology Award 2019. Wyróżnienie to zostało przyznane za projekt badawczy, który po raz pierwszy umożliwia bardzo precyzyjny i jednoczesny pomiar grubości filmu smarnego oraz szybkości jego zrywania w łożyskach smarowanych olejem smarowym, które pracują z niskimi prędkościami. Wyniki tych pomiarów przyczyniają się do opracowania środków smarnych o niskiej lepkości ograniczających tarcie, które zmniejszają wymagany moment obrotowy, co z kolei redukuje emisję CO2 i pomaga zapobiegać globalnemu ociepleniu. Pomimo niskiej lepkości smary tego typu umożliwiają energooszczędnym łożyskom tocznym osiągnięcie długiej żywotności.

 

 

Zdjęcie: Masayuki Maeda, członek NSK Central Research, z nagrodą «Tribology Technology Award» przyznaną przez Japońskie Towarzystwo Trybologiczne

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik