Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2020-09-21

Servomotors present specific challenges that can compromise conventional electric motor bearings

Firma NSK oferuje gamę łożysk kulkowych poprzecznych dostosowanych do specyficznych wymagań serwomotorów. Dzięki opracowaniu specjalnych smarów i bardzo skutecznym uszczelkom o niskim współczynniku tarcia, rozwiązania NSK pokonują ograniczenia standardowych łożysk silników elektrycznych w przypadku zastosowania w serwomotorach. 

Serwomotory stanowią wyzwanie dla łożysk tocznych. Z powodu częstych operacji uruchamiania, zatrzymywania i zmiany kierunku pracy (nawrotów) - a także niewielkich ruchów korekcyjnych wywoływanych przez system czujników - typowy profil ruchu serwomotorów naraża łożyska na intensywne obciążenia. Ponadto częste zmiany kierunku pracy i związane z tym mikrowibracje powodują ścieranie filmu smarnego między elementem tocznym a powierzchnią toczną (bez możliwości ponownego dosmarowania) w większym stopniu niż miałoby to miejsce w przypadku łożysk działających bez przerwy, które są stosowane w standardowych silnikach elektrycznych.

Potencjalne konsekwencje tego stanu obejmują powstawanie lokalnych punktów mikrotarcia na bieżniach. Występują one ze względu na niewystarczający film smarny i kontakt typu metal-metal między bieżnią a kulkami.

W celu rozwiązania tego typu problemów firma NSK opracowała specjalny smar EA7. W porównaniu ze zwykłymi środkami EA7 oferuje lepsze właściwości smarne w warunkach występowania mikrowibracji. Smar pomaga również zapewnić pracę łożysk przy niskim momencie tarcia i jak najmniejszych stratach mocy. Stosowanie łożysk smarowanych EA7 w aplikacjach serwomotorów zapewnia w praktyce dłuższą żywotność i podwojenie interwałów serwisowych.

Kolejnym czynnikiem zwiększającym żywotność serwomotorów jest czystość podczas pracy. Jeśli smar łożyskowy uwalnia cząsteczki (takie jak drobiny metalu lub siarki), które migrują do pobliskich elementów, enkoder może ulec zabrudzeniu. Z biegiem czasu to zanieczyszczenie spowoduje, że silnik nie będzie w stanie wykryć dokładnej pozycji, a dalszą konsekwencją wycieków smaru może być poślizg podczas hamowania, co z kolei może sprzyjać niedokładnemu pozycjonowaniu.

Aby rozwiązać problem zanieczyszczeń firma NSK opracowała nowy smar o nazwie LGU do zastosowań w serwomotorach. W porównaniu ze smarem na bazie mydła litowego środek smarny LGU emituje ok. 90% mniej siarki i cząstek metali, przyczyniając się w ten sposób do zachowania długotrwałej czystości w obrębie łożyska, co w rezultacie wydłuża interwały serwisowe o czynnik 1,5x.

Firmy konstruujące lub integrujące serwomotory mogą wybrać smar najbardziej odpowiedni do swoich zastosowań. EA7 wydłuża żywotność łożysk kulkowych poprzecznych w warunkach występowania mikroruchów typowych dla serwomotorów, podczas gdy LGU minimalizuje uwalnianie cząstek zanieczyszczeń do zewnętrznych komponentów, zapobiegając nieprecyzyjnemu pozycjonowaniu. Oba wysokowydajne smary są dostępne jako opcja dla serii łożysk kulkowych poprzecznych opracowanych przez NSK po kątem zastosowań w serwomotorach.

Kolejną cechą tych łożysk jest zastosowanie uszczelki DW firmy NSK, która zapewnia wyjątkowo dobre uszczelnienie wraz z niskim momentem tarcia. Dzięki uszczelkom DW konstruktorzy NSK opracowali skuteczne rozwiązanie spełniające przeciwstawne wymagania niezawodnego uszczelnienia i energooszczędnej pracy łożysk.

Dostępny asortyment łożysk kulkowych poprzecznych dla serwomotorów został zaprezentowany w nowym katalogu «Łożyska do przemysłowych silników elektrycznych», którego drukowaną wersję można zamówić w firmie NSK lub pobrać w formacie PDF ze strony: 
www.nsk-literature.com/pl/industrial-motor-bearings.

 

 

Zdjęcie 1) Serwomotory stanowią szczególne wyzwanie, któremu mogą nie sprostać standardowe łożyska silników elektrycznych

Zdjęcie 2) Firma NSK opracowała specjalne smary i uszczelnienia dla nowej gamy łożysk kulkowych poprzecznych przeznaczonych
do serwomotorów 

Katalog

Łożyska do Przemysłowych Silników Elektrycznych

Rozwiązania NSK do przemysłowych silników elektrycznych

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik