Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Sterowanie ruchem liniowym - 2020-02-14

Internal structure of K1 system, showing the solid lubrication

Zakład produkcji dachówek ceramicznych oszczędza  4.950 € rocznie dzięki zastosowaniu zespołów smarujących NSK K1 w maszynach przeładunkowych. Decyzja ta znacząco zredukowała ponoszone wcześniej koszty prac konserwacyjnych i przestojów związane z uzupełnianiem smaru w prowadnicach liniowych. Instalacje produkcyjne dachówek charakteryzują się ciężkimi warunkami operacyjnymi, w których wnikanie pyłu ceramicznego i innych zanieczyszczeń negatywnie wpływa na instalacje transportu wewnętrznego.

W tym wypadku niedostateczne smarowanie stalowych kulek prowadnic liniowych wymuszało konieczność regularnego uzupełniania środka smarnego  w celu utrzymania płynnego ruchu liniowego i stałego napięcia wstępnego koniecznego do optymalnego działania maszyn.

Producent dachówek, zmagający się z przestojami i ponoszący koszty generowane przez sześć maszyn przeładunkowych, postanowił skorzystać z wiedzy technicznej NSK i zalet Programu Wartości Dodanej AIP. Specjaliści NSK przeprowadzili pełen przegląd aplikacji, który podkreślił konieczność poprawy zarówno wydajności smarowania, jak i uszczelnienia systemu.

Firma NSK zarekomendowała zastosowanie jednostek smarujących K1, co przyniosło liczne, znaczące korzyści. Przykładowo, nie tylko poprawiono  poziom uszczelnienia i ochrony, ale także zapewniono utrzymywanie przez dłuższy czas napięcia wstępnego, dzięki ograniczeniu zużycia.
Co więcej, zmniejszenie tarcia podczas  ruchu przełożyło się na  obniżenie ciśnienia siłownika (do 4 barów zamiast 6) koniecznego do wykonywania takich samych jak wcześniej operacji i tym samym przyniosło oszczędności kosztów energii.

Zastosowanie jednostek smarujących NSK w sześciu maszynach oznacza, że wymóg przeprowadzania  52 operacji dosmarowania rocznie (każda po 30 minut) został ograniczony do zaledwie 2. W oparciu o redukcję czasu prac konserwacyjnych roczne oszczędności szacuje się na 4.950 €.

Zespoły smarujące NSK zostały specjalnie zaprojektowane do działania w silnie zanieczyszczonych środowiskach. Bazując na sukcesie serii K1, która została po raz pierwszy wprowadzona na rynek w 1996 r., firma NSK opracowała obecnie zespół smarujący K1-L z myślą| o użytkownikach oczekujących jeszcze dłuższego bezobsługowego działania prowadnic liniowych.

Zespoły K1-L, które można zamawiać od grudnia 2019 r., oferują znaczącą poprawę możliwości smarowania. Dzięki nowo opracowanej formule żywicy poliolefinowej zespół K1-L dostarcza olej smarujący niemal dwukrotnie dłużej w porównaniu do wersji K1. Dodatkowe zalety stanowią: specjalny kształt zespołu K1-L zmniejszający o ok. 20% siłę tarcia dynamicznego w trakcie ruchu wózka wzdłuż szyny prowadnicy liniowej oraz nowo opracowana obudowa ochronna, pomagająca utrzymać integralność strukturalną i ograniczać wnikanie/uwalnianie pyłu i innych cząstek zanieczyszczeń.

 


Zdjęcie1)  Wewnętrzna struktura systemu K1 pokazująca układ stałego smarowania.

 Zdjęcie 2) Prowadnica liniowa stosowana przez producenta dachówek ceramicznych wyposażona w system stałego smarowania K1.
Zdjęcie 3) Nowa seria K1-L NSK oferuje dwukrotnie dłuższy okres eksploatacji w porównaniu do oryginalnej jednostki K1.

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik