Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Sterowanie ruchem liniowym - 2021-03-15

NSK - prowadnice rolkowe RA

Nowa bezkłowa szlifierka Tschudin Cube 350 wykorzystuje prowadnice rolkowe firmy NSK serii RA, o niskim współczynniku tarcia i dużej sztywności, które pozwalają uzyskać doskonały poziom wykończenia powierzchni obrabianych detali.

Tschudin Cube 350 działa z wykorzystaniem bezkłowej, walcowej metody szlifowania i, dzięki innowacyjnej konstrukcji, umożliwia zainstalowanie kilku maszyn obok siebie. Oprócz możliwości bardzo precyzyjnej obróbki, maszyna charakteryzuje się bardzo krótkim czasem ustawiania przy zmianie obrabianych detali, umożliwiając w ten sposób ekonomiczną obróbkę niewielkich partii wyrobów.

Konstrukcja napędu ma duży wpływ na efektywność działania tej precyzyjnej szlifierki.  Rozmieszczenie napędów liniowych w trzech osiach (regulacja osi X/koła nastawy, regulacja osi U/ściernicy oraz regulacja osi W/ obrabianego detalu) stanowi podstawę do uzyskania zarówno wysokiej wydajności, jak i elastyczności

Wszystkie napędy muszą działać z dokładnością na poziomie mikronów. W przypadku napędów liniowych wymaganie to odnosi się również do elementów prowadzących. W rezultacie Tschudin od wielu lat używa w swoich bezkłowych szlifierkach walcowych prowadnic liniowych serii RA od NSK. Dzięki sprawdzonej niezawodności, te wysoko-efektywne wyroby udowadniają teraz swoją wartość w Cube 350.

Prowadnice rolkowe serii RA dopuszczają wysokie obciążenia maksymalne i mają wyjątkową sztywność, zapewniając w ten sposób dokładność poprzeczną i powtarzalność niezbędną w obrabiarkach takich jak Cube 350.  Ponadto, tego typu parametry są szczególnie pożądane w zastosowaniach wymagających doskonałego wykończenia powierzchni.

W serii RA, doświadczeni inżynierowie konstruktorzy z NSK zdołali pogodzić ze sobą sprzeczne cele ekstremalnej sztywności i bardzo płynnego ruchu przy niskim współczynniku tarcia.  Prowadnice RA działają z wysoką precyzją i niskimi wibracjami, a jednocześnie spełniają najsurowsze wymagania dotyczące sztywności.

Sztywność jest zawsze kluczowym czynnikiem w szlifowaniu bezkłowym, gdzie nacisk i podparcie stale oddziałują na obrabiany przedmiot, ściernicę oraz koło regulacyjne/nastawy. Prowadnice RA przejmują te stałe siły, zapewniając wyjątkową dokładność poprzeczną i powtarzalność, a także wydłużoną żywotność.

Te właściwości wynikają, między innymi ze specjalnej konstrukcji elementów przytrzymujących i odchylających, a także z zastosowania rolek o możliwie największej średnicy i lekko zakrzywionej powierzchni w celu zminimalizowania drgań podczas obrotu. Starannie dopasowana technologia rozmieszczania i mocowania korpusów rolek zapewnia również bardzo wysoką jednorodność występujących sił dyslokacji.

Dzięki tym cechom konstrukcyjnym, prowadnice rolkowe RA były w stanie udowodnić swoją jakość w obrabiarkach wiodących międzynarodowych producentów, w tym firmy Tschudin i jej nowej serii szlifierek bezkłowych Cube 350.

 

Zdjęcie:  Prowadnice rolkowe RA od NSK zapewniają użytkownikom nowej bezkłowej szlifierki Cube 350 firmy Tschudin niski współczynnik tarcia przy ekstremalnej sztywności.

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik