Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2021-09-06

NSK’s spherical roller bearings

Firma NSK produkuje corocznie miliardy łożysk przeznaczonych do niezliczonych zastosowań i branż.
Wśród tego szerokiego asortymentu znajduje się gama wysokiej jakości łożysk baryłkowych, które stale zyskują na znaczeniu w różnych sektorach przemysłu ciężkiego, takich jak wydobywanie kruszyw i górnictwo, produkcja stali
i wyrobów metalowych oraz przemysł papierniczy. Wyprodukowane w Japonii łożyska baryłkowe NSK są odporne na zatarcie i zużycie w wymagających warunkach pracy obejmujących ciągłe wibracje, wysokie temperatury
i obciążenia udarowe. 

Łożyska baryłkowe NSK, dostępne w postaci wielu specjalnych rozwiązań technicznych i wersji konstrukcyjnych, są odporne na zatarcie i zużycie w wymagających warunkach pracy obejmujących ciągłe wibracje, wysokie temperatury i obciążenia udarowe. Wśród asortymentu firmy wyróżnia się seria NSKHPS (High Performance Standard). Łożyska baryłkowe NSKHPS zachowują stabilność wymiarową nawet w środowiskach produkcyjnych o wysokiej temperaturze i mogą przenosić ciężkie obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe. Optymalizacja wydajności tych łożysk obejmuje wąską tolerancję luzu promieniowego, zwiększoną precyzję otworu i średnicy zewnętrznej oraz wyjątkowo dokładnie wykończone, specjalnie obrabiane cieplnie wałeczki o doskonałej odporności na obciążenia udarowe.

Łożyska NSKHPS, dzięki wyższej obciążalności dynamicznej, nie tylko zapewniają nawet dwukrotnie większą żywotność w porównaniu do standardowych łożysk stosowanych w branży, ale także ograniczają wymagania konserwacyjne i obniżają całkowity koszt użytkowania (TCO). Kolejnymi zaletami tych łożysk jest o 20 % wyższa prędkość pracy oraz utrzymywanie stabilności temperaturowej do 200°C. W rezultacie odnotowano ostatnio kilka udanych wdrożeń tych rozwiązań łożyskowych w sektorze stalowym, obejmujących produkty dla wydziału walcowni na gorąco, instalacji wahacza w stalowni oraz dla wentylatorów recyrkulacyjnych w maszynach
do przeróbki rudy.

Produkcja asortymentu NSKHPS - podobnie jak wszystkich łożysk baryłkowych NSK - odbywa się
w Japonii. Wytwarzane zgodnie z międzynarodowymi normami ISO japońskie łożyska cieszą się uznaniem na całym świecie ze względu na swoją wysoką wydajność i jakość. Centra dystrybucyjne NSK w Europie posiadają szeroką gamę produktów, zapewniając szybką i bezproblemową dostawę do klientów.

W ofercie łożysk baryłkowych NSK znajduje się również wiele specjalnych konstrukcji i rozwiązań technicznych. Dostępne typy obejmują wersje dla przesiewaczy wibracyjnych, uszczelnione modele sealed-clean, serie ze smarowaniem Molded-Oil, wersje z odłączalną uszczelką, łożyska trójpierścieniowe, łożyska cichobieżne oraz generujące niewielkie wibracje, a także ultrawielkogabarytowe warianty dzielone.

Łożyska baryłkowe do przesiewaczy wibracyjnych firmy NSK zapewniają długą żywotność
i umożliwiają maszynom wibracyjnym wykorzystywanym do oddzielania rudy i minerałów
w zakładach górniczych długą, nieprzerwaną pracę.  Specjalne wykończenie powierzchni bieżni pierścienia zewnętrznego ogranicza i kontroluje poślizg wałeczków, co przekłada się na wydłużenie okresu eksploatacji.

Innym typem łożysk baryłkowych NSK, który jest często spotykany w zastosowaniach w przemyśle ciężkim, jest seria łożysk uszczelnionych sealed-clean.  Są one wyposażone w sprężynowe uszczelnienia z gumy nitrylowej, posiadające obwodowe zgrubienie zapobiegające ich oddzieleniu się od łożysk zamontowanych w maszynach stalowniczych. Uszczelki te spełniają równie ważną funkcję utrzymywania smaru na miejscu oraz zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń z zewnątrz.

Kolejne łożyska baryłkowe w ofercie NSK obejmują gamę Molded-Oil, w której zastosowano smarowanie wykorzysujące opatentowany materiał impregnowany olejem, co zapewnia optymalne rozwiązanie dla środowisk korozyjnych i zapylonych. Dostępna jest również seria łożysk z odłączanymi uszczelkami, która zapewnia długą żywotność i doskonałe uszczelnienie
w trudnych warunkach produkcyjnych występujących m.in w kamieniołomach i górnictwie. Asortyment łożysk trójpierścieniowych znajduje niemal wyłączne zastosowanie w sektorze papierniczym - w szczególności do podpierania od strony napędowej walców prasujących o zmiennym profilu, gdzie rozkład obciążeń łożysk jest najważniejszy.  Seria dzielonych łożysk wielkogabarytowych pozwala użytkownikom ograniczyć czas poświęcany na prace konserwacyjne podczas wymiany łożysk w konwerterach stalowniczych. Cichobieżność i niski poziom wibracji rozwiązań łożyskowych oferowanych przez NSK mówi sam za siebie, a dodatkowo zoptymalizowany luz wewnętrzny pomaga zredukować szum podczas pracy, co jest szczególną zaletą w przypadku wind szybkobieżnych.

Kolejną pozycją na liście rozwiązań z zakresu łożysk baryłkowych NSK jest seria SWR (Super Wear Resistant), która wykorzystuje specjalny skład stali oparty o starannie kontrolowany poziom austenitu szczątkowego i opatentowaną obróbką cieplną. Łożyska SWR są przeznaczone do zastosowań w przemyśle stalowym, gdzie użytkownicy korzystają z zalet tego rozwiązania
w postaci zwiększonej odporności na zużycie, dłuższej żywotności i zwiększonej wytrzymałości rdzenia pierścienia zewnętrznego.

NSK oferuje również łożyska w specyfikacji TL (tough and long life, wytrzymałość i trwałość), które doskonale sprawdzają się w przemyśle papierniczym, szczególnie w sekcjach maszyn pracujących w podwyższonej temperaturze, takich jak walce suszące. Unikatowe cechy łożysk TL obejmują większą odporność na naprężenia obwodowe, co w konsekwencji ogranicza pękanie pierścienia wewnętrznego i przekłada się na ponad dwukrotnie dłuższy okres eksploatacji w porównaniu do łożysk poddanych standardowej obróbce cieplnej.

Warto wspomnieć również o niedawno wprowadzonej na rynek serii ECA z opatentowaną konstrukcją koszyka, która zapewnia nowy poziom wydajności, niezawodności i nośności. Zoptymalizowany koszyk zmniejsza naprężenia wewnętrzne i eliminuje potrzebę stosowania pierścienia prowadzącego, oferując w ten sposób użytkownikom istotne korzyści w przypadku zastosowań w maszynach hutniczych i górniczych.

Firma NSK zwiększa wartość dodaną wiodących w swojej klasie łożysk baryłkowych na wiele różnych sposobów, w tym poprzez ograniczanie zapasów/stanów magazynowych, podnoszenie umiejętności klientów dzięki ukierunkowanym szkoleniom, poprzez świadczenie usług instalacyjnych i/lub inspekcyjnych na miejscu oraz dostarczanie raportów technicznych lub analiz smarowania.

Więcej informacji na temat łożysk baryłkowych NSK można znaleźć pod adresem: www.nskeurope.com/en/products/roller-bearings/spherical-roller-bearings.html


Zdjęcie: Łożyska baryłkowe NSK, dostępne w postaci wielu specjalnych rozwiązań technicznych i wersji konstrukcyjnych, są odporne na zatarcie i zużycie w wymagających warunkach pracy obejmujących ciągłe wibracje, wysokie temperatury i obciążenia udarowe

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik