Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2021-08-23

Rotary coal valve in a steel plant

Niektóre sektory i zastosowania przemysłowe stawiają łożyskom szczególnie wysokie wymagania. Jednym z przykładów jest produkcja stali, w której agresywne środowisko pracy sprawia, że potencjalne uszkodzenia łożysk stanowią realne zagrożenie dla produkcji. Ekstremalne temperatury, wnikanie cząstek ściernych, udary/duże obciążenia, woda, wibracje, wysokie prędkości i gwałtowne przyspieszanie/zwalnianie to tylko niektóre z codziennych zagrożeń, na które są narażone łożyska w hutach stali.  Niemniej jednak asortyment opraw łożyskowych i wkładek NSK RHP Self-Lube® może pomóc przezwyciężyć tego typu problemy, co potwierdza przypadek dużej stalowni. 

Wspomniana międzynarodowa stalownia zmagała się w ciągu roku z trzema uszkodzeniami łożysk obrotowej zasuwy węglowej stosowanej w procesie przeróbki rudy. Oprócz generowania kosztów wymiany łożysk uszkodzenia te powodowały straty w produkcji, przestoje i awarie powiązanych komponentów.  Stało się jasne, że zakład pilnie potrzebuje rozwiązania tego kosztownego problemu.

Firma NSK starannie przeprowadziła pełny przegląd zastosowania, w którego skład wchodziło badanie temperatury i raport o stanie łożysk. Przegląd wykazał, że aktualnie używane łożyska były nieodpowiednio dobrane do wysokich temperatur procesu, a charakterystyka i harmonogram smarowania były nieprawidłowe. W rezultacie firma NSK zaleciła zastosowanie indywidualnie dostosowanej wkładki łożyskowej RHP Self-Lube® HLT w żeliwnej obudowie FC RHP Self-Lube®, a także specjalnie wykonanej płytki adaptera i podkładki izolującej ciepło.

Zespoły łożyskowe RHP Self-Lube® składają się z dwóch podstawowych elementów - wkładki łożyskowej i oprawy. Każda jednostka składa się z uszczelnionego jednorzędowego łożyska kulkowego o sferycznej średnicy zewnętrznej i wydłużonego pierścienia wewnętrznego zamontowanego w wysokiej jakości oprawie stojącej lub oprawie kołnierzowej o sztywnej, jednoczęściowej konstrukcji. Należy podkreślić, że kuliste gniazdo umożliwia kompensację każdej początkowej niewspółosiowości podczas montażu.

W przypadku pasowania ciasnego na wale dostępne są różne metody mocowania i blokowania jednostek łożyskowych. Ta cecha, w połączeniu z pełną gamą rozwiązań uszczelniających dla wszystkich środowisk produkcyjnych, sprawia, że rozwiązanie NSK RHP Self-Lube® jest bardzo wszechstronnym produktem. Jak sugeruje sama nazwa wkładek możliwość dosmarowania jest dostępna w standardzie.

W przypadku łożysk zasuw obrotowych wykorzystywanych w stalowni zespół ekspertów NSK zalecił również zmianę ilości środka smarnego i częstotliwości smarowania. Aby zapewnić prawidłowe działanie firma NSK nadzorowała montaż nowych łożysk w ramach próby.

Po ponad 12 miesiącach użytkowania łożyska nie uległy żadnym uszkodzeniom, zapewniając klientowi roczne oszczędności w wysokości 292.136 euro. Kalkulacja ta obejmuje oszczędności związane z eliminacją przestojów spowodowanych uszkodzeniami łożysk, mniejszą liczbą zamawianych łożysk oraz skróceniem czasu ich wymiany, a także z usunięciem instalacji chłodzenia sprężonym powietrzem wykorzystywanej do kontroli przegrzewania się poprzednio stosowanych łożysk.

Więcej informacji na temat zespołów łożyskowych NSK RHP Self-Lube® jest dostępnych tutaj: www.nskeurope.com/pl/products/nsk-innovative-products/self-lube-unitsZdjęcie1)  Stalownia zmagała się w ciągu roku z trzema uszkodzeniami łożysk obrotowej zasuwy węglowej stosowanej w procesie przeróbki rudy

Zdjęcie 2) Wkładki NSK RHP Self-Lube® HLT pomagają zmniejszyć koszty konserwacji, przestojów i wymiany łożysk podczas pracy w temperaturze do 180°C

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik