Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

O Firmie - 2021-03-17

Sébastien Blanchard, Adrien Le Berre, Maxime Marsala

Toyota Motor Europe (TME) przyznała firmie NSK Europe dwie nagrody: Certificate of Recognition (w kategorii Dostawcy) oraz Achievement Award (w kategorii Jakość). W normalnych okolicznościach wręczenie nagród TME miałoby miejsce podczas corocznego spotkania biznesowego w Brukseli, w którym uczestniczy ok. 200 osób. 

 

Jednak w tym roku firma zorganizowała wirtualną prezentację na żywo, a nagroda i certyfikat zostały wysłane następnie do NSK France, gdzie znajduje się oddział EABU (European Automotive Business Unit) współpracujący z TME. Firma TME corocznie podsumowuje wyniki swoich dostawców za poprzedni rok obrotowy. Na przykład przyznawany dostawcom Certyfikat Uznania (Certificate of Recognition) wspiera dążenie firmy Toyota do zapewnienia każdemu klientowi pełnego zadowolenia ze swojego pojazdu. TME uznaje istotną rolę dostawców we wspólnym dążeniu do ciągłego doskonalenia.

Kluczowe wskaźniki wydajności KPI (Key Performance Indicators), takie jak ogólna wydajność dostaw (w tym części serwisowe i akcesoria), stanowią integralną część procesu oceny. 
Firma TME uhonorowała 10 dostawców Certyfikatami Uznania za rok 2020 (obejmujący rok obrotowy 2019), w tym także NSK Europe.

Firma otrzymała również wyróżnienie Achievement Award w kategorii Jakość; przy czym należy podkreślić, że tylko 3-5 dostawców rocznie zdobywa tę nagrodę. Jakość stanowi podstawę działań i DNA marki Toyota. Wielu producentów OEM używa wskaźnika PPM (parts per milion)
do pomiaru liczby defektów przypadających na milion części. Roszczenia gwarancyjne
i odpowiedź na problemy jakościowe stanowią kolejne kryteria dla dostawców brane pod uwagę podczas przyznawania nagród.

Oddział EABU NSK dostarcza różne produkty do fabryk silników i skrzyni biegów TME w Wielkiej Brytanii i Polsce. Należą do nich łożyska kulkowe, łożyska stożkowe oraz dźwignie zaworowe
z zakładów produkcyjnych NSK w Kielcach, Peterlee (Wielka Brytania), a także z Saitamy i Takasaki w Japonii. NSK dostarcza również łożyska kół do fabryk samochodów TME we Francji, Turcji
i RPA, a wkrótce rozpocznie dostawy także do Czech.

 

Zdjęcie 1) Prezentacja nagrody przed zakładem NSK w Guyancourt (Francja) - od lewej do prawej: Sébastien Blanchard, Product Unit Manager - PowerTrain, European Automotive Business Unit (EABU), NSK; Adrien Le Berre, Account Manager, EABU, NSK; oraz Maxime Marsala, inżynier projektu, EABU NSK.

Zdjęcie 2)  Europejskie wyróżnienie Achievement Award w kategorii Jakość przyznane NSK przez firmę Toyota Motor Europe.

Zdjęcie 3)  Certyfikat Uznania dla dostawców uzyskany przez NSK Europe od firmy Toyota Motor Europe.

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik